Axclight TT
Mellanspänningskabel för nordiskt klimat

Totaltät och rund för lång livslängd och enkel plöjning

Se fillmen om vår nya mellanspänningskabel Axclight TT.
I filmen nedan får du följa vår nya Axclight TT på dess väg genom produktionen till förläggning ute i fält. Här visas bland annat hur enkel den är att avmantla samt hur skarvning och avslut genomförs.