AXQ Easy™ 1 kV 50-300 mm²

På denna Easy™-nyhet har vi placerat skyddsledaren i centrum i stället, så slipper du samla ihop skärmtrådarna före anslutning. Det gör jobbet snabbare och säkrare. Den halogenfria kraftkabeln är på grund av rivtråden mer lättskalad, dessutom har den mindre ytterdiameter. 

Nyhet tarplats i centrum

Den stora nyheten med AXQ Easy™ 1 kV är att skyddsledaren är placerad i centrum, det innebär:

  • Enklare installation eftersom inga skärmtrådar behöver samlas ihop före anslutning.
  • Snabbare installation på grund av färre arbetsmoment
  • Säkrare arbetsmiljö på grund av mindre risk för skärskador när motspiralen avlägsnas.
  • Mindre ytterdiameter som ger mindre böjradie och spar utrymme.
  • Samma area på skyddsledaren som skärmarean för motsvarande traditionell konstruktion med koppartådsskärm.

En annan praktisk nyhet är rivtråden som är placerad under manteln. Den gör det extra enkelt att skala kablarna.

Dessutom är de nya kablarna:

  • Kompakt konstruktion
  • Säkrare arbetsmiljö
  • Provade enligt svensk standard
  • Utvecklade och patentsökta av Nexans Sweden, Grimsås

 

AXQ Easy™ 1 kV 50-300 mm²
Halogenfri Ja
Brandklass F2
Ledartemperatur 90 °C
Ledarmaterial Aluminium
Skyddsledare Koppar