Animering N3S

Förenklad installation

Nexans Space Saving Solution = N3S är ett moduluppbyggt system för hantering av ett stort antal optofibrer på liten golvyta. Systemet består av korskopplingsstativ, skarvstativ, skarvmodul, korskopplingsboxar (ODF:er) samt en komplett lösning för hantering av kablage och kablar.

Tankarna bakom systemet var redan från början att utveckla en flexibel, kompakt lösning som möjliggör en enkel och snabb installation som ligger både i installatörens och beställarens intresse.

Nu har förändringar införts på N3S kk-stativ för att göra livet ännu ett snäpp lättare för alla installatörer. I de nya stativen kan den förterminerade ODF:en installeras från baksidan av stativet, vilket innebär att kabeln aldrig behöver träs från stativets framsida. Lösningen ger både en tidsbesparing samt ett smidigare förfarande vid installationen vilket kommer alla tillgodo.

Lösningen ställer inget krav på att ODF:erna skall installeras i någon speciell ordning. Boxen förs in i någon av öppningarna som finns i stativets hörn sedan kan man enkelt föra ODF:ens kabel i uppslitsade rännor längs stativets höjdled  till boxens tänkta placering.