Fiber i hemmet är ett plusvärde när fastigheten säljs

Ted Karlsson, privatperson i Slageryd, en by inom projektet B-Net, Bäckaby

Ted KarlssonVarför ska man ansluta sin fastighet till ett fibernät?

Jag skulle vilja vända på det, varför skulle man inte göra det? Som samhället ser ut i dag och som det utvecklas är fiber ett helt naturligt steg och får man chansen att ansluta sig så ser jag inga skäl till att låta bli.

Hur gick ni praktiskt tillväga när fibernätverket installerades?

Vi gjorde ett utskick i socknen och kallade sedan till en informationsträff, Intresset var stort redan från början. En orsak till det var troligen att Telia river de fasta telenäten, många såg detta som ett hot. Vi hade 170 potentiella fastigheter, inklusive rena fritidsfastigheter. Vårt mål var att få med 100. Resultatet blev 148!

Berätta om hur ni i Bäckaby har gått tillväga?

Vi inledde med att kontakta Länsstyrelsen och kommunen för att få praktisk hjälp och ekonomiska bidrag. Vi ägnade också ycket tid åt att leta efter information. En konsult hjälpte oss under en kort period. Annars var vi några eldsjälar som drev projektet tillsammans med en byansvarig i varje by. Kort sagt, det var mycket jobb, mer stöd från kommunen och Länsstyrelsen hade inte varit fel.

Varför blev det Nexans som levererade produkterna?

Det var inte vi som valde Nexans utan vår entreprenör PEAB i Växjö. Men det har visat sig vara riktigt bra grejer, inte ett klagomål så här långt.

Hur lång tid tog det från start till att den första fasstigheten hade fiber?

Det tog ett och ett halvt år. Många säger att det är snabbt, vi tyckte det var för långsamt.

Vad upplever du är den största fördelen med fiber till hemmet?

Tillgängligheten och att det är en stabil teknik som fungerar. Det är ett modernt och snabbt sätt att kommunicera. Störst fördel är det nog ändå för företag på landsbygden, nu kan de konkurrera på lika villkor som de i tätorterna.

Vilka är de vanligaste tjänsterna som personer väljer?

Det är telefoni och dator. Inte så mycket TV, de flesta har redan fixat det med parabol.

Vilket är det vanligaste argumentet från fastighetsägare att inte vara med?

Hos oss var det bara ett fåtal fastigheter med fast boende som inte var med. De hade olika skäl, några tyckte det var för dyrt, andra var helt ointresserade. Men vi har i viss mån förberett kanalisation för fiber om de ångrar sig elelr säljer huset. Men då blir det mycket dyrare.

Vilka råd har du att ge till andra som funderar på fiberprojekt?

Jag tror det är viktigt att få en bred uppslutning redan från början. Det ska också vara ett gemensamt projekt där alla betalar lika mycket. Till den fastighet som låg längst bort fick vi gräva nästan två kilometer. De fick betala lika mycket som de som bara behövde gräva 100 meter. Totalpriset för varje fastighet hamnade någonstans mellan 15 000 och 20 000 kronor.

Tror du fiber i hemmet påverkar fastighetens värde?

Det är jag helt övertygad om. Det är också et tungt plusvärde när fastigheten ska säljas. I framtiden tror jag det blir ett krav med fiberanslutning för att fastigheten ska räknas ha normal standard.