Skärgårdsfiber

Nu knyts allt fler öar i Stockholms skärgård till de stora fibernäten.

Kabelvärden nr 1, 2014Nu knyts allt fler öar i Stockholms skärgård till de stora fibernäten. Snart kan de runt 100 bofasta och 700 fritidsboende i Nämdö skärgård surfa i en hastighet av 100 mbit/sek.

Svenska statens vision är att 90 procent av befolkningen är 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 mbit/sek, en vision som också stöds av EU. Den svenska bredbandsvisionen bygger också på idén att glesbygdens hushåll inte ska behöva betala mer än hushållen i tätorter för att få fiber till hemmen. Därför skjuter staten, i första hand via stöd från EU, till pengar för att göra detta möjligt.

För bofasta och fritidsboende på någon av de 18 bebodda öarna i Nämdö skärgård innebär detta ett gyllene tillfälle att få riktigt bredband till hemmet. För genom skärgården, från Kapellskär i norr till Utö i söder, löper en fiberoptisk "motorväg" från Stokab vars innehåll bara väntar på att få krypa från botten upp på öarna.

Det var några av eldsjälarna i Nämdö hembygdsförening som först tog tag i det arbete som krävdes för att skapa ett så stort intresse på öarna att EU, staten och även Värmdö kommun var beredda att stödja projektet.
– Allt började med att vi 2012 jagade rätt på alla fastighetsägare via kommunens sopregister. Till slut fick vi ihop 300 intressenter, berättar Nilla Söderqvist, bofast och sekreterare i Hembygdsföreningen och numera även i den ekonomiska föreningen Nämdö Fiber.

På Nämdö och dess grannöar fann man 25 000 kronor per hushåll som en rimlig kostnad för att få fiber ända in i huset, även om genomsnittskostnaden i praktiken är cirka 60 000 kronor per hushåll. Det var en kalkyl som myndigheterna godtog.
– De resterande kostnaderna tas därför av EU via Jordbruksverket/Länsstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Värmdö kommun, berättar Dan Burman, styrelseledamot i Nämdö Fiber.

Det är i slutet av april och de ansvariga för utbyggnaden av fibernätet börjar känna viss stress. 130 hushåll ska i ett första skede få fiber till hemmet från den nod vid hembygdsgården som anslutits till Stokabs fiberoptiska ”motorväg” ute i havet, ett arbete som gick till FNC AB efter en offentlig upphandling. Små smala diken som grävts upp och fyllts igen utgör nu randiga avvikelser i skärgårdslandskapet.
– Vi måste bli klara med alla 130 hushållen under året för att vi ska få bidragen, annars får vi betala den fulla kostnaden för de som inte är klara, berättar Nilla Söderqvist.

Och det kan vara nog så besvärligt att förlägga kabel på en stenig skärgårdsö. Men Dan Burman, pensionär och fritidsboende med ett förflutet hos Vattenfall, berättar att kabelförläggningen i mark och sjö utgör cirka 30–40 procent av arbetet.
– Det är arbetet med tillståndsgivning som slukar mest tid. För att ta fiberkabeln från havsbotten in till hemmen krävs under olika delar av arbetet tillstånd från Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen, PTS, Värmdö kommun, Vattenfall, Telia/Skanova, Stokab, markägare, Arbetsmiljöerket och Vaxholmsbolaget. Myndigheterna stoppar visserligen ingenting bara man gör rätt, men allt pappersarbete tar tid. Vi har fått tvärt nej vid några tillfällen av markägarna, men i de flesta fall har frågorna löst sig väldigt smidigt, berättar han.

Den dag fibernätet tas i bruk, då skrivs historia, enligt Nilla Söderqvist.
– Det är fantastiskt att folk kan få så mycket datatrafik till en ö. Helt plötsligt öppnas möjligheterna att distansjobba, att använda IP-telefon, att streama film eller spela onlinespel. Jag själv har en son som jobbar med dataspelsutveckling. Nu kan han delvis jobba härifrån, säger hon.

Dessutom får invånarna genom näten tillgång till social service och e-hälsovård med läkarvård, provtagning och apotek. Det öppnas också möjligheter för studier på distans, med föreläsningar och tentor på internet.
– Nätet gör också att alla äldre på öarna kan använda larmfunktioner till hemtjänsten, vilket gör det möjligt att bo kvar här som pensionär och åldring, säger Nilla Söderqvist.

När nätet på Nämdö är utbyggt ser hon nya utvecklingsmöjligheter.
– Dels genom att försöka bygga ihop nätet med andra öar så att vi blir fler abonnenter och därmed mer intressanta för operatörerna. Vi planerar också att placera ut hotspots i popu-lära vikar dit många båtar söker sig, varifrån de kan tanka hem spel eller filmer åt barnen eller utföra andra tjänster. Då kan vi ta lite betalt och som nätägare få lite pengar för investeringar, säger Nilla Söderqvist.