Företaget

Stark rapport från Nexans

21 feb. 2024

Standardförsäljning 2023 på 6,5 miljarder euro, stark lönsamhetsökning och mycket bra kassaflöde.

Nexans levererade i alla sina verksamheter och målen uppgraderades i juli förra året. Detta visar att Nexans genomgår en förändring på djupet.

  • Justerat EBITDA på en historisk nivå på 665 miljoner euro, upp 8 % på årsbasis och en justerad EBITDA-marginal på 10,2 %.
  • EBITDA inklusive aktiebaserade utbetalningar på 652 miljoner euro, långt över målet.
  • Fokus på mervärdeslösningar (SHIFT Prime) genererar en ökning av EBITDA på mer än 20 miljoner euro inom elektrifiering.
  • Ett enastående normaliserat FCF på 454 miljoner euro visar på en strikt hantering av det arbetande kapitalet och den justerade tillväxten i orderstocken för Generation & Transmission's.

Stark balansräkning med en nettoskuld på 214 miljoner euro och en bruttosoliditet på 0,4x.

Föreslagen utdelning upp 10 % till 2,30 euro per aktie.

Målet att bli en renodlad aktör inom elektrifiering stärktes av fusioner, förvärv och investeringar:

  • Förvärv av Reka Cables i Finland med en integrering som ligger före planen. Försäljning av verksamheten inom Telecom Systems.
  • Avsiktsförklaring tecknas om expansion av kapaciteten för medelspänning i Marocko där det finns ett kraftigt växande behov.

Utbyggnaden av högspänningsanläggningen i Halden blir klar tidigt 2024. Bygget av det nya kabelfartyget går enligt plan och Nexans kommer leverera rekordhög justerad tillväxt inom Generation & Transmission på 6,1 miljarder euro.

Fortsatta framsteg inom CSR: Minskning på 36 % av utsläppen av växthusgaser i steg 1, 2 och 3, bättre än SBTi-målen


Helårsprognos för 2024 presenterad:

  • Justerad EBITDA på mellan 670 och 730 miljoner euro
  • Normaliserat kassaflöde på mellan 200 och 300 miljoner euro

Kapitalmarknadsdag kommer att hållas den 13 november 2024

 

Paris, 15 februari 2024 – Nexans, global ledare av konstruktion och tillverkning av kabelsystem för världens elnät, presenterar sitt bokslut för helåret 2023. Resultatet har godkänts av styrelsen den 14 februari 2024. Christopher Guérin, Nexans Chief Executive Officer, sa i en kommentar om koncernens resultat för 2023:

“ Nexans bokslut för 2023 visar än en gång på vårt disciplinerade förändringsarbete sedan 2019. Vi levererade en rekordhög justerad EBITDA-marginal och överträffade förväntningarna på det normaliserade kassaflödet. Jag vill tacka alla våra medarbetare, som är den kraft som driver oss framåt. Vi hade betydande framgångar med vår hållbarhetsagenda, där utsläppen av växthusgaser sjönk med 36 % jämfört med 2019 (områdena 1, 2 och 3), och vi utökade tillämpningen av vår prestationsmodell E3 bland våra enheter. När det gäller förvärv kunde vi slutföra ett högkvalitetsförvärv av Reka Cables i Finland och lämna telekomsystemsverksamheten, vilket stärker gruppens identitet, som nu är starkt inriktad på hållbar elektrifiering. Det nyligen presenterade tecknade avtalet att förvärva La Triveneta Cavi i Italien, med erkänd spetskompetens inom det europeiska lågspänningssegmentet, är ytterligare en milstolpe på vår väg mot att bli en global aktör med specialkompetens inom elektrifiering.
Trots rådande makroekonomisk osäkerhet går vi in i 2024 med trygghet och förväntar oss ytterligare ett år som kännetecknas av starka resultat. ”

Christopher Guérin

Nexans koncernchef

Din kontakt

Gabriella Myrén

Communication and Event Manager Nordics

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng