Innovation

Att dimensionera kablarna rätt skonar både plånboken och miljön

2021-dec-22

Under det senaste årtiondet har kabelföretaget Nexans haft ett stort fokus på att undersöka hur användningen av kablar kan effektiviseras, dels för att sänka priset på kablarna sett över tid, men också för att minska klimatavtrycket. I linje med detta har Nexans lanserat ett digitalt verktyg som hjälper konsumenter att ta reda på hur kablarna dimensioneras på bästa sätt under namnet Eco Calculator.

I dagens samhälle är människans miljöpåverkan minst sagt på tapeten. Till följd av detta har Nexans undersökt hur man genom smarta beslut kan minska sina energiförluster och istället optimera sin kabelanvändning. Traditionellt sett har man i branschen underdimensionerat kablarna vilket lett till stora värmeförluster som slösat på både ekologiska och ekonomiska resurser.

Eftersom energibehovet i samhället ökar samtidigt som klimatavtrycket behöver minskas är det särskilt viktigt att dimensionera sina kablar korrekt. Nexans har därför tagit fram ett smidigt digitalt verktyg, Eco Calculator, för att användarna på ett enkelt sätt ska kunna räkna ut vilken kabeldimension som passar bäst för det specifika behovet.

– En kabel som värms upp förlorar energi, om du då väljer en kabel med större tvärsnitt kan energiförlusten minimeras; när ström flyter genom en ledare värms den upp och ju varmare ledaren är desto högre motstånd och elektrisk energi går förlorad. Lösningen blir då att se till så att kabeln inte värms upp snabbt och det enklaste sättet att göra detta är att välja en kabel med större tvärsnitt än vad som behövs baserat enbart på den kraft som krävs, säger Aron Andersson, produktchef kraft- och installationskabel på Nexans.

Grövre kablar sparar pengar på sikt

Allra viktigast är att kabeln inte utsätts för värme under alltför lång tid. Genom EcoCalculator kan användarna räkna ut vilken kabellösning som är den absolut mest lönsamma baserat på sitt individuella behov, vilket i förlängningen minskar koldioxidutsläppet och sparar pengar. Nexans har det senaste decenniet strävat efter att upplysa beställare av kablar om vikten av rätt dimensionering för att spara energi, något som de planerar att fortsätta med i framtiden.

– Det finns en kunskapslucka om kabeldimensionering på marknaden. Bemötandet varje gång som jag föreläser om detta blir nästan alltid en aha-upplevelse, säger Aron Andersson och fortsätter: 

– I många fall vill elektriker göra det billigare för kunden för att vinna upphandlingen. Om de ser att det går att använda en klenare kabel så köper de den för att det ska vara en billig installation. Klenare kablar genererar dock stora förluster om du tittar på hela livscykeln och det gör att grövre kablar blir billigare på sikt.

Din kontakt

Aron Andersson

Produktchef Installation

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng