Hållbarhet

Tio tekniker för en helt elektrisk framtid

2022-nov-14

Framtiden är elektrisk. Koldioxidfri el får en allt viktigare roll i energiomställningen och i arbetet mot en global uppvärmning.

Elektrifieringen har passerat ett antal milstolpar. I produktionsledet skapar sol och vind mer el än gas i Europa. Den europeiska produktionen av solel ökade med 27 procent under åren 2019–21 och står nu för sex procent av Europas elproduktion.

I konsumentledet väljer allt fler elfordon framför bensin- och dieseldrivna fordon. Berg- och luftvärmepumpar ersätter gas- och oljeeldad uppvärmning och industrin väljer allt oftare el före fossila bränslen.

Det är förändringar som kräver en ökad elproduktion. Men elenergin måste också distribueras. Behovet av uppgraderade elnät börjar bli akut. Uppgraderingarna är viktiga, eftersom en stor del av kraftinfrastrukturen är 40–50 år gammal med ökad risk för elavbrott.

Men även om utbyggnaden går långsamt görs stora framsteg – exempelvis genom smarta elmätare som optimerar elnäten och smarta elnätslösningar som gör det möjligt att maximera nyttan av befintliga elnät. Det är lösningar som kan spara miljarder.

Innovationer spelar en stor roll i övergången till det elektriska samhället. Här kommer tio teknologier som vi på Nexans tror kommer att spela en avgörande roll:

 • ÖVERGÅNG FRÅN VÄXELSTRÖM TILL LIKSTRÖM – solelanläggningar producerar likström och många apparater drivs med likström. Det finns stora vinster att göra på att inte omvandla elen till växelström och sedan åter till likström. Enligt RISE kan energiförlusten minska med 30 procent.
   
 • NYA ENERGIKÄLLOR – som flytande vindkraftverk, rörliga eller flytande solpaneler och minikärnkraftverk.
 • SUPRALEDNINGAR – högkapacitetsledningar med minimala energiförluster som tar liten plats.
 • ELEKTRISK MOBILITET – främst ökad tillgång till laddinfrastruktur.
 • VÄTGAS – Väte som producerats med förnybar teknik minskar koldioxidutsläppen från industri och tung trafik.
 • UPPKOPPLADE PRODUKTER – Internet of things (IOT) och RFID-teknik skapar innovativa och energieffektiva tjänster genom att produkter utbyter information med varandra.
 • DIGITALA TVILLINGAR – en digital modell av något som finns i verkligheten. Möjliggör övervakning för optimerad drift av fastigheter, transporter och energisystem.
 • BIG DATA– där stora, komplexa och ibland svårtolkade volymer av data tas om hand för beslutsfattande, exempelvis för storskalig energieffektivisering av fastigheter eller städer.
 •  SMARTA OCH SÄKRA BYGGNADER – el- och brandsäkerheten förbättras vid helt elektrisk drift.
 • ÅTERVINNING – exempelvis innebär återvinning av plast en besparing på 70 procent av den energi som krävs för att tillverka nya plastprodukter.

Din kontakt

Gabriella Myrén

Communication and Event Manager Nordics

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng