Innovation

Den magiska kabeln

2023-jan-17
En supraledande kabel har minimala energiförluster, är enormt driftsäker och kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella kablar. Perfekt för stora, tättbebyggda städer.

Den magiska kabeln

En supraledande kabel har minimala energiförluster, är enormt driftsäker och kräver avsevärt mindre utrymme än konventionella kablar. Perfekt för stora, tättbebyggda städer.

En supraledande kabel med en diameter på 17 centimeter kan överföra en effekt på 3,2 GW. Det kan jämföras med Ringhals 3 som har en nettoeffekt på drygt 1 GW. En effekt som kan försörja en stor stad med el. Den kabeln kan förläggas i kabelschakt smalare än en meter. Supraledande kablar kan dessutom leverera energi vid relativt låga spänningar, vilket minskar behovet av transformatorstationer i redan trånga stadskärnor. 

Redan 1911 upptäcktes att ämnen som kvicksilver och bly blev supraledande – dvs kunde leverera oändligt stora mängder energi med inga eller minimala energiförluster – när de kyldes till temperaturer ner mot minus 270 grader. 

1987 belönades ”högtemperatursupraledare”, som fungerar vid minus 143 grader vid atmosfärtryck med Nobelpriset. Den ”höga” temperaturen gör att de kan kylas med tämligen billiga kylmedia. 

Än så länge är supraledare extremt dyra, men i det tättbyggda Paris används nu tekniken för strömförsörjningen till järnvägsstationen Montparnasse, som år 2030 beräknas ha 90 miljoner resenärer. Där kan den nationella järnvägsoperatören SNCF garanteras tillräckligt med el för en fortsatt utbyggnad utan att gräva upp vägarna runt stationen. Med konventionella kablar hade krävt ett dussintal kablar i breda kabeldiken. Nu installerade Nexans två supraledande kablar med en effekt på 5,3 MW, som var smalare än 100 millimeter i diameter och kunde träs i befintliga rör. 

I framtiden antas supraledande kablar inte bara kunna leverera stora mängder energi utan även öka tillförlitligheten i elnätet och förhindra strömavbrott genom att koppla ihop och fördela överskottskapacitet från närliggande transformatorstationer. Det har Nexans gjort som en del i projektet Resilient Electric Grid (REG) i Chicago. Och det är i dagsläget i stora tättbebyggda städer med ett stort behov av el – exempelvis New York, Delhi eller Shanghai – som supraledande system gör störst nytta och först blir ekonomiskt hållbara. 

Nexans är världsledande inom supraledande kabelsystem, tack vare koncernens kapacitet inom forskning och utveckling, innovation, testning och tillverkning. Därmed blir Nexans en naturlig partner för de företag och organisationer som förbereder sig för en elektrisk framtid.

Din kontakt

Gabriella Myrén

Communication and Event Manager Nordics

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng