Finans

Ett rekordår för Nexans - nya modellen förbättrar resultat och resiliens

2023-mar-10

 • +12,9 % organisk tillväxt jämfört med 2021 inom elektrifiering - drivet av värde
 • Fortsatt implementering av Nexans strategiska färdplan Electrification Pure Player
  • Integreringen av Centelsa går snabbare än planerat, ett förvärv tillkännagavs inom segmenten för elektrifering och avyttring av telekomverksamheten är påbörjad
  • Programmen Amplify och SHIFT Prime driver på den strukturella tillväxten inom elektrifieringen genom fler innovationer och tjänster, vilket gav ett EBITDA-tillskott på 67 miljoner euro
  • Den justerade orderstocken gör Generation & Transmisson uppgick till rekordhöga 3,5 miljarder euro1, en ökning med 51 % jämfört med slutet av december 2021 tack vare projektet Celtic Interconnector
  • Investeringarna i kapacitetsutvidgning för högspänningsanläggningen i Halden följer planen
 • En robust balansräkning med en nettoskuld på 182 miljoner euro och förbättrad likviditet, vilket stödjer Nexans strategiska ambitioner
 • Föreslagen utdelning om 2,10 euro per aktie för 2022 - en ökning om +75 % jämfört med 2021
 • Ökad takt i utfasningen av fossila bränslen: Utsläppen av växthusgaser minskade med 28 % jämfört med 2019, vilket överträffar SBTi-målen

Prognos för 2023:

 • EBITDA-intervall mellan 570-630 miljoner euro
 • Normaliserat fritt kassaflöde mellan 150 och 250 miljoner euro

Paris, 15 februari 2023 – Nexans publicerade idag sin bokslutskommuniké för helåret 2022 efter att den godkänts av styrelsen och styrelseordförande Jean Mouton den 14 februari 2023.

I en kommentar till koncernens resultat säger Christopher Guérin, koncernchef för Nexans: "Det gläder mig att kunna rapportera att vi har slutfört det första året i vår strategiska färdplan "Winds of Change" i tid. I och med dagens resultat kan vi konstatera att vi just avslutat ett rekordår i koncernens historia, och jag vill tacka alla medarbetare på Nexans som har gjort detta möjligt.

Än en gång har vi fått ett kvitto på att vi valt rätt väg: Vi  strävar efter att bli ledande för en global, hållbar elektrifiering. Tack vare kraftigt ökade globala elnätsinvesteringar ser vi en organisk tillväxt på +12,9 % inom elektrifiering, med ett EBITDA-resultat på rekordnivå och vår största justerade orderstock för ”Generation & Transmission” någonsin. Vårt hållbarhetsåtagande har också burit frukt i form av 28 % mindre koldioxidutsläpp sedan 2019. Det är ett bevis på att det är möjligt att uppnå goda ekonomiska resultat samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan.

Under året har vi lanserat och skalat upp nya produkter och tjänster som uppfyller våra kunders föränderliga behov och förbättrat de kundupplevelser vi erbjuder. Programmet SHIFT Prime har inte bara bidragit till goda ekonomiska resultat, utan även positionerat oss väl för fortsatt strukturell tillväxt under kommande år.

Vi har också gjort betydande framsteg vad gäller rotationen av vår portfölj, i och med det tillkännagivna förvärvet av REKA Cables2 och de exklusiva förhandlingarna om avyttring av vår verksamhet telekomverksamhet  till Syntagma Capital.

Under de senaste fyra åren har vi fullgjort alla våra åtaganden fullt ut och i tid. Allt utgår från vår unika vision och vårt felfria genomförande, baserat på vår unika E3-modell för att samordna och kombinera åtgärder för goda ekonomiska resultat och miljömässig effektivitet samtidigt som vi stärker engagemanget i våra team.

Inför framtiden är vi fortsatt fokuserade på att genomföra vår strategiska plan, och vi arbetar hårt för att möjliggöra energiomställningen. Vi är fast beslutna att fortsätta leverera starka resultat i en ständigt föränderlig affärsmiljö och att skapa långsiktigt mervärde för våra intressenter."

 

 

1 Den justerade orderstocken inom ”Generation & Transmission”  innefattar kontrakt som undertecknats men ännu inte trätt i kraft.
2 Med förbehåll för myndighetsgodkännanden

Din kontakt

Martin Forssell

BU Nordics CFO

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng