Anvisningar för reklamationsanmälan

Reklamationer och returer kan endast göras av Nexans direktbeställande kunder. Om varan köpts av grossist el dyl ska reklamationer anmälas dit.

 

1. Anmälan

Vid mottagande av godset skall köparen inspektera godset och eventuella synliga transporskador skall noteras på fraktsedeln före signering. Dold transportskada anmäls senast sju dagar efter mottagandet. Anmälan ska i båda dessa fall ske till det transportföretag som anges på fraktsedeln med anmodan om besiktning. 
 
När problem som inte är relaterat till transsportskada upptäcks med en produkt, ska reklamationsanmälan göras till Nexans kundservicegrupp via det reklamationsformulär som finns på denna webbplats (se länk nedan).

För att kunna behandla anmälan så effektivt som möjligt bör följande uppgifter uppges vid anmälan.
Ordernummer
Artikelnummer
Kvantitet
Felorsak

 
2. Retur av produkter 

Returer ska inte skickas förrän reklamationsanmälan gjorts och ett returnummer erhållits som kvittens på mottagens anmälan. Det åligger köparen att säkerställa ett bevis på felorsaken i form av ett eller flera prov som skickas till Nexans. Det optimala är att provet är i samma skick som vid leverans från säljaren och inte tagits ut från en installation.

 • Märkning. Vid retur av prov eller reklamerad produkt skall returen märkas med reklamationsnummer som Nexans uppger vid mottagandet av reklamationen. Produkter som returneras utan returnummer krediteras inte.
 • Förpackning. För att undvika transportskador är det av yttersta vikt att godset emballeras på ett sådant sätt att transportskador förebyggs. Följ instruktionerna "Rätt hantering av våra kabelprodukter" som finns att ladda ner på denna webbsida.
  Skicka tillbaka produkten i dess originalförpackning i de fall det är möjligt. Tänk på att fiberoptisk kabel på trumma måste transporteras stående.
  Vi ber er tänka på att den ersättning ni får för godset ni skickar tillbaka baseras på det skick som godset är i när det kommer fram.
 • Dokumentation. Senast tillsammans med returen skall ett dokument med detaljerad felbeskrivning skickas till Nexans.
 • Mätprotokoll. Om fälttestning skett av den installerade produkten ska relevanta mätprotokoll bifogas returen alternativt skickas via e-post/fax till Nexans.
 • Frakt. I de fall orsaken till returen beror på fel av Nexans, står Nexans för frakten. Frakten beställs då enligt nedan.

Alt 1 Frakten skall returneras till Nexans i Grimsås.
Adress:
Nexans Sweden AB
514 81 Grimsås

o Frakten beställs genom Schenker med vårt kundnummer 10 348 241.

3. Ärendehantering

 • Enligt leveransbestämmelserna har säljaren ingen skyldighet att ersätta arbetskostnad. Vid större reklamationer bör Nexans kontaktas för rådgivning angående eventuell ominstallation, innan produkten byts ut.
   
 • Nexans utreder snarast felorsaken och vidtager korrigerande åtgärder. 
   
 • När utredningen är klar meddelar Nexans köparen att reklamationen tillstyrkes eller alternativt avslås.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng