Industri 1, 2, 3, 4... och 5.0

Nexans anpassar sina data till affärsverksamheten

En förändring är på väg. Många länder, inklusive USA och Frankrike, är på väg bort från en ekonomi där produktionen förläggs utomlands – den dominerande modellen under de senaste trettio åren – för att återupptäcka fördelarna med lokal tillverkning. Denna förändring skapar en unik möjlighet att främja utvecklingen av den nya generationens anläggningar, vilket speglar nya ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Lokalt för det lokala har alltid varit ledordet hos Nexans, som tar tillfället i akt att ta ett nytt steg framåt i sin utveckling. Genom att integrera den rigorösa ledningsmodellen med den internationella produktionsbasen kommer företaget att vara i industri 4.0-läge 2025.

När vi talar om den digitala revolutionen brukar vi först tänka på mängden information som översvämmar våra liv varje dag, tillkännagivandet av en ny revolutionerande smartphone, en ny multikokare eller de senaste häpnadsväckande genombrotten inom artificiell intelligens (AI). Det är en fråga som först nyligen har aktualiserats i affärsvärlden, med den intensiva debatten kring AI:s inverkan på affärsverksamheter och den snabba automatisering som förväntas inom många områden, från programmering till redovisning, medicin och juridik. 

Paradoxalt nog har industrin varit mycket mindre intressant som diskussionsämne. Trots det är det en fråga av central betydelse, inte bara när det gäller arbete, innovation och värdeskapande, utan även när det gäller självbestämmande. Covid-19-pandemin var en väckarklocka för länderna i Europa. De blev medvetna om hur omfattande deras ekonomiska och strategiska beroende var, i ljuset av spänningarna mellan Kina och USA. Fabriker har en nyckelroll att spela i anpassningen av våra ekonomier till den nya tekniska ordningen.

Hur industrin förnyar sig med industri 4.0

Detta kommer inte som någon överraskning, eftersom förändringar i verkstaden alltid har förknippats med teknikgenombrott, en cykel som började med två industriella revolutioner och som fortsätter. Ångmaskinen och de första fabrikerna följdes av elektricitet, verktygsmaskiner och massproduktion och sedan - på 1950-talet – av elektronik, automation genom programmering, maskiner med numerisk styrning, industrirobotar och de första mjukvarupaketen för övervakning.

Den fjärde revolutionen, som pågår just nu, är en direkt fortsättning på den pågående datoriseringsprocessen, samtidigt som den tar den till en helt ny nivå. Det första steget är att etablera en ny energibas, komma bort från de fossila bränslen som drev de tre föregående revolutionerna. Det andra steget är att maximera användningen av en ny nyckelresurs – företagsdata – genom att bygga vidare på en kraftfull högteknologisk mix som nu har nått mognad: mycket höghastighetsinfrastruktur (fiber för fasta anslutningar och 5G för mobil), kombinerat med datahosting och massbearbetning (moln, Big Data, AI), decentraliserad intelligens och smarta objekt (IoT) samt nya former av interaktion mellan människa och maskin (blandad verklighet, digital tvilling, avatarer).

Denna lavin av innovationer banar väg för en fullständig omprövning av hur företag arbetar, med särskild tonvikt på alla processer som är involverade i produktionen. För många industriella stormakter är detta numer prioriterat. Det är ingen slump att Tyskland var först med att lansera en industri 4.0-plan 2011, för att upprätthålla sin framstående industriella grund. För att uppnå samma mål investerar Kina i fabriker med högt förädlingsvärde för att behålla sin industriella styrka och hantera en växande brist på arbetskraft. Frankrike antog en liknande strategi 2015, Alliance for the Industry of the Future, en sammanslutning av 32 000 företag som träffas varje år på Global Industry-mässan. I år var Nexans i rampljuset och fick två Golden Tech-priser i kategorierna Designer och Maker vid evenemanget 2023, som hölls i mars i Lyon.

Nexans 4.0 på gång till 2025

Dessa mål är en del av ett nytt åtagande som involverar alla på Nexans. Koncernen går mot den globala digitala integrationen av alla delar av företaget och dess ekosystem för att förenkla processer, förbättra prestanda och respons, öka produktiviteten och säkerheten, begränsa onödiga åtgärder samt att förutse och planera för händelser (prediktivt underhåll, lagerhantering, kundnöjdhet etc.).

I en nyligen genomförd undersökning av franska företag uppgav 98 % av de intervjuade företagen att de redan har planerat eller implementerat initiativ som rör industri 4.0 (7:e upplagan av Wavestone barometer on Industry 4.0, genomförd i samarbete med Bpifrance och France Industrie). De främsta motiven som nämns är industriell effektivitet (för 30 % av de tillfrågade) och datakontroll (27 %). Observera att ekologisk påverkan och energieffektivitet kom på tredje plats i år (15 %).

Nexanskoncernen tog det första steget mot förändringen i slutet av 2020 när den slog sig ihop med Schneider Electric, ett företag med beprövad erfarenhet av att transformera sin egen industriella bas. Processen som initierats av Schneider Electric lägger tonvikten på tillförlitlighet, produktivitet, förbättrad tillgänglighet genom prediktivt underhåll, energieffektivitet och skydd mot cyberattacker. Det första steget i partnerskapet innebar stora investeringar i pilotanläggningar i Autun, Frankrike och Grimsås, Sverige. Processen kommer att implementeras på åtta platser till i slutet av 2023, med målet att uppgradera alla koncernens 45 anläggningar på fyra kontinenter i slutet av 2025 i en takt på mellan 12 och 15 anläggningar varje år.

Dessa grundläggande förändringar inbegriper mobilisering av koncernens data: råvaran för denna nya industriella revolution. Andelen data som används av koncernen ökade från 5 % till 10 % mellan 2019 och 2023, målet är att nå 70 % till 2026.

“ Vi hanterar koncernens digitala transformation på två nivåer, för det första genom att integrera ny teknologi i vår verksamhet och för det andra genom att skapa en kollaborativ miljö. ”

Vincent Dessale

operativ chef för Nexans

Denna metod kopplar samman produktionsverktyg med hjälp av IoT- och AI-resurser, samtidigt som anställda kan ta tillbaka kontrollen genom instrumentpaneler, beslutsstödsindikatorer och kvalitets- och säkerhetsövervakning. Den stöder även åtgärderna för att minska responstiden och tiden till marknaden. 

Kom ihåg att aktivera undertexter för videon på svenska i inställningarna

Skäl till en revolution: Vad som faktiskt förändras ute i verksamheten

Först kommer vi att se förändringar i hur vi arbetar i vardagen. Transformationen handlar inte bara om teknik, även om uppkopplade maskiner och AI-drivna robotar blir en allt vanligare syn i fabrikerna, tillsammans med självkörande gaffeltruckar som rör sig i gångarna i logistikcentra både på dagen och på natten. De mest spektakulära förändringarna rör människorna, med verkstäder fulla av skärmar, surfplattor och uppkopplade glasögon.

Detta är ett känsligt ämne, eftersom transformationens framgång beror på hur väl människorna kan arbeta sida vid sida med maskinerna. Det är detta som är syftet med industri 5.0, som det ibland kallas. Målet är att utöka och stärka den digitala transformationen genom att stödja bättre samarbete mellan människor och maskiner, samtidigt som man inte glömmer bort kreativiteten och välbefinnandet. 

Denna aspekt beaktas redan från starten i Nexans projekt:

  • Instrumentpaneler som i realtid övervakar så att produktionslinjerna fungerar bra finns redan i dag i alla fabriker och snart i hela koncernens globala industriella bas. Dataövervakning i realtid förbättrar den industriella effektiviteten och kvalitetskontrollen, samtidigt som den minskar förbrukningen av energi och råvaror och sänker energikostnaderna med 15 %.
Tobias Karlsson
“ Vi kan numera upptäcka många fel redan innan de uppstår. Det är lite som att kunna se in i framtiden med alla insamlade data. ”
Tobias Karlsson
mekaniker på förebyggande underhåll (Grimsås, Sverige)
  • Ett socialt företagsnätverk ger operatörer tillgång till videomoduler och handledningar, tillsammans med ett chattforum. Forumet är ovärderligt för att diskutera bästa praxis och hitta lösningar snabbt, eftersom användare kan ställa frågor direkt till alla via nätet. Det är också ett sätt att hålla reda på tidigare åtgärder, vilket bidrar till att dela information mellan operatörer, personal och ledning och en smidig drift av den dagliga verksamheten, samtidigt som det hjälper medarbetarna att bli mer självgående.
Mylène Iller
“ När vi exempelvis kommer tillbaka från semestern behöver vi bara titta på nyhetsflödet för att ta reda på vad som har hänt på vår linje och anläggningen i allmänhet medan vi har varit borta. ”
Mylène Iller
Produktionsoperatören (Autun, Frankrike)
  • Uppkopplade skyddsglasögon används för att minska stressen på arbetsplatsen, skapa en direkt linje mellan experter och operatörer när som helst och för att hantera känsliga produktionsfaser eller akuta produktionsproblem, genom användning av förstärkt verklighet.

I detta viktiga skede i processen är syftet med digitaliseringen att befria operatörerna från repetitivt arbete, så att de kan fokusera på uppgifter med högre mervärde. Den digitala transformationen kommer även att spela en roll för att öka vår verksamhets attraktionskraft för den yngre generationen digitala infödingar, samtidigt som vi skapar möjligheter för oss att berika arbetsprofiler, minska tiden som läggs på maskiner och förbättra kompetensen genom lämpliga utbildningsprogram.

För att utnyttja den fulla kraften måste denna nya metod för att hantera produktionsbasen integreras med företagets strategiska mål. Genom att ta denna process så långt som möjligt, ser Nexans till att dess plan för industri 4.0 är förenlig med E3-ledningsmodellen, som stöder koncernens transformation genom att stödja målen för ekonomisk effektivitet, miljöhänsyn och medarbetarnas engagemang.

Allmän introduktion till programmet

Lionel Fomperie, Nexans Group Industrial Strategy Director och Thomas Wagner, Nexans IS Performance Director, ger en allmän översikt över programmet och förklarar hur Operations arbetar tillsammans med IT/OT för att skapa IT/OT- och cybersäkerhetsplattformar.

Kom ihåg att aktivera undertexter för videon på svenska i inställningarna

Fokus på tre användningsområden

Lionel Fomperie, Group Industrial Strategy Director, Chao Li, Digital Development Engineer och Olivier Ameline, Nexans Excellence Way Director leder oss genom tre användningsfall: Unified Operation Cockpit (UOC), MES Performance (Manufacturing Execution System) och SQDCE Digital Board: S för säkerhet, Q för kvalitet, D för försening, C för kostnad och E för miljö.

Fokus på tre användningsområden

Lionel Fomperie, Group Industrial Strategy Director, Chao Li, Digital Development Engineer och Olivier Ameline, Nexans Excellence Way Director leder oss genom tre användningsfall: Unified Operation Cockpit (UOC), MES Performance (Manufacturing Execution System) och SQDCE Digital Board: S för säkerhet, Q för kvalitet, D för försening, C för kostnad och E för miljö.

Kom ihåg att aktivera undertexter för videon på svenska i inställningarna

Operatörernas rörlighet

Programmet för digital omvandling stöder våra operatörer och gör deras liv enklare genom att underlätta tillgången till alla nödvändiga dokument och stödja fjärrproduktion.

Upptäck med Chao Li, digital utvecklingsingenjör, och Mylène Iller, produktionsoperatör i Autun (Frankrike), hur operatörernas liv blir enklare.
 

Kom ihåg att aktivera undertexter för videon på svenska i inställningarna

Prediktivt underhåll

Upptäck med Chao Li, Digital Development Engineer, och Tobias Karlsson, Predictive Maintenance Operator i Grimsås, hur prediktivt underhåll har införts i vår svenska fabrik. Målet är att övervaka de viktigaste produktionsindikatorerna som temperatur, tryck och dragkraft för att upptäcka utvecklingen av trenderna för dessa parametrar.

Prediktivt underhåll

Upptäck med Chao Li, Digital Development Engineer, och Tobias Karlsson, Predictive Maintenance Operator i Grimsås, hur prediktivt underhåll har införts i vår svenska fabrik. Målet är att övervaka de viktigaste produktionsindikatorerna som temperatur, tryck och dragkraft för att upptäcka utvecklingen av trenderna för dessa parametrar.

Kom ihåg att aktivera undertexter för videon på svenska i inställningarna

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng