Visselblåsning: Etiskt varningssystem

Vad ska du vara uppmärksam på?

Misstanke om överträdelse avseende:

 • Korruption,
 • Illojal konkurrens,
 • Intressekonflikter,
 • Oegentligheter inom ekonomi/bank/redovisning,
 • Bedrägeri,
 • Mänskliga rättigheter/barnarbete,
 • Trakasserier och diskriminering,
 • Arbetarskydd,
 • Bristande miljöhänsyn eller något annat brott mot företagets vaksamhetsplikt,
 • Arbetstagarnas rätt att bilda eller gå med i fackföreningar efter eget val och att delta i kollektiva förhandlingar,
 • Sekretess/immateriella rättigheter.
Relaterat dokument
pdf - 33.9 MB

Nexans etik- och uppförandekod

Ladda ner

Vem kan anmäla?

 • Vem som helst: alla anställda, kunder, leverantörer eller externa parter.

Incidenter och misstankar kan anmälas oavsett om du har förstahandskännedom om situationen eller har fått kännedom om den.

Hur anmäler man?

Genom att använda onlineverktyget på nexans.speakup.report

Koncernens etikkontaktperson kommer att behandla varje incidentrapport med största möjliga omsorg och garanterar konfidentialitet för den person som gör incidentrapporten, liksom för alla personuppgifter som samlas in, delges och lagras i detta sammanhang.

Larmet kan skickas anonymt, i så fall bör du se till att tillhandahålla tillräckligt med information för att möjliggöra en effektiv utredning.

Alternativt kan anställda även rapportera till sina chefer eller personalavdelningen.

Visselblåsare kommer att skyddas mot alla typer av repressalier.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng