Vår vision

Att skapa en hållbar framtid

Nexans historia löper parallellt med elektricitetens utveckling. Att ständigt driva denna process framåt är en del av vårt DNA och kärnan i allt vi gör. Det är så vi vill verka för en bättre och mer hållbar framtid för hela vår värld.

Som en global aktör inom kabelindustrin är Nexans bakom kulisserna och levererar innovativa tjänster och elastiska produkter som transporterar tusentals watt energi och terabyte data per sekund runt om i världen.

Miljontals hem, städer, företag drivs varje dag av Nexans högkvalitativa hållbara kabellösningar. Vi hjälper våra kunder att möta de utmaningar de möter inom energiinfrastruktur, energiresurser, transport, byggnader, telekom och data, och förser dem med lösningar och tjänster för de mest komplexa kabelapplikationerna i de mest krävande miljöerna.

Elektrifiering av planeten är nyckeln till hållbar, balanserad tillväxt som gynnar hela mänskligheten.

 

Chris Guérin CEO Nexans
“ Electrify the future var temat för Karl Olsson redan 1948 när han startade upp vår verksamhet.

Vi fortsätter i samma spår där kablar får en allt mer central roll i omställningen från fossila bränslen till förnybara energikällor som transporteras med elektricitet.

Där har vi vår framtid med lösningar inom bland annat infrastruktur, byggnader och eldrivna fordon. ”
Lars Josefsson
General Manager BU Nordics

I Grimsås har vi arbetat med hållbarhet i årtionden. Varje dag försöker vi ta ett steg längre mot ett mer hållbart samhälle. Vi försöker optimera våra produkter med den exakta mängd material som behövs - något som ligger i våra kunders intresse lika mycket som vårt.

Nexans har undertecknat UN Global Compact som tar upp de grundläggande principerna om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljöskydd och antikorruption.

Vår produktion kommer att vara koldioxidneutral 2030 och vår energiförbrukning kommer från gröna källor, vatten och vindkraft. Vi har bytt ut våra gamla oljepannor till två flispannor som värmer våra lokaler i Grimsås. Träflisen kommer från gamla begagnade kabeltrummor som inte längre kan repareras och från engångspallar.

Electrify the future

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng