Icon_2

Nexans ECOCALCULATOR™

Optimera ditt kabelval utifrån energiförluster

Nexans ECOCALCULATOR™ är ett enkelt onlineverktyg som visar hur mycket energi (uttryckt i kWh och SEK) som sparas årligen genom att välja en kabel med större tvärsnitt. Nexans ECOCALCULATOR™ fokuserar på energiförluster under användningsfasen, eftersom den miljömässiga påverkan av en elektrisk kabel uppstår främst vid denna fas. Verktyget är till stor hjälp för att välja den bästa kabel-lösningen för att minska energiförluster och därmed också koldioxidutsläpp.

Dessutom beräknas återbetalningstiden för det alternativa kabelvalet och vilken slutlig vinst som uppnås över hela installationens livslängd.

Förhindra energiförluster

En kabel som värms upp förlorar energi. För att begränsa energiförluster, undvik helt enkelt denna Joule-effekt genom att välja ett större kabeltvärsnitt.

Joule-effekten: Vad var det igen?

Enkelt förklarat; när ström flödar genom en ledare, värms den upp. Ju varmare ledaren är, desto högre är resistansen och följden av det blir att du förlorar elektrisk energi.

Lösningen?

Se till att kabeln inte värms upp (snabbt). Det enklaste sättet är att välja ett tvärsnitt som är större än vad som behövs enbart baserat på den nödvändiga effekten.

Ett större tvärsnitt? Det är mycket dyrare!

Inte nödvändigtvis, sett över hela installationens livslängd. Du kanske blir förvånad över hur snabbt du får avkastning på din investering.

Med EcoCalculator har Nexans utvecklat ett enkelt onlineverktyg som visar hur mycket energi (uttryckt i kWh och SEK) du sparar årligen med ett större tvärsnitt. Dessutom beräknar vi även återbetalningstiden för detta alternativa kabelval och vilken slutlig vinst som uppnås under hela installationens livslängd.

Det är möjligt att uppnå betydande energibesparingar, särskilt vid högre strömnivåer, vilket resulterar i en fördelaktig återbetalningstid på 2 till 3 år.

Visa beräkningen för din slutkund, personen kommer definitivt att tacka dig för att du har hjälpt till att spara energi!

“ Nexans har utvecklat ECOCALCULATOR för att öka medvetenheten inom vår sektor om mervärdet och fördelarna med större kabeltvärsnitt för den totala ägar- och driftskostnaden för en installation under hela dess livslängd. Detta eftersom vi har märkt att alltför få installatörer och ingenjörsfirmor är medvetna om detta och istället endast fokuserar på inköpspriset. ”

Användarvänligt verktyg

Beräkningen förutsätter att en teknisk dimensionering redan har gjorts. Du väljer kabeltyp och tvärsnitt som du har bestämt dig för att använda i din installation.

Sedan fyller du i ett antal parametrar såsom belastning, installationslängd, uppskattad livslängd och utnyttjandegrad.

Baserat på denna information görs en ekonomisk och miljömässig beräkning där resultaten/fördelarna med varje kabel som Nexans ECOCALCULATOR™ föreslår presenteras enligt 3 kriterier:

Spara energi

  • Nexans ECOCALCULATOR™ beräknar den potentiella energibesparingen i kWh och kronor per år och för hela installationens livslängd.

Minska CO2-utsläppen

Rädda liv

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng