Hållbarhet på Nexans

Vi har många skäl att satsa på vårt hållbarhetsarbete.
Och många anledningar att skynda på.

Hållbarhet på Nexans Sverige

Vi tänkte hållbarhet redan innan vi visste att ordet fanns - helt enkelt för att vi vill göra skillnad.

I decennier har vi kopplat samman människor och verksamheter - sett till att kraften leds dit den gör nytta. Vår drivkraft är att aldrig stå stilla - att ständigt förnya, förbättra, förenkla.

Filmen ovan beskriver på ett övergripligt sätt vad vi hittills gjort. Fler detaljer hittar du under flikarna för respektive hållbarhetsaspekt. 

När det kommer till att forma ett hållbart samhälle, erbjuda produkter och tjänster som stödjer en hållbar utveckling och på allvar vilja skapa en hållbar arbetsplats finns det mycket att göra.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på de tre hållbarhetsprinciperna där vi kallar modellen för E3. De tre E:na står för:

 • Engagement (social hållbarhet),
 • Economics (ekonomisk hållbarhet)
 • Environment (ekologisk hållbarhet).

Att vi menar allvar med vårt engagemang och våra åtaganden inom hållbarhet märks genom att denna E3-modell nu har ersatt vår tidigare affärsplan. 

Vår övertygelse är att det är  tillsammans - med våra medarbetare här i Sverige och övriga Nexans-koncernen, med kunder och leverantörer, med samhälle och organisationer som vi kan göra rätt saker och ta oss framåt i rätt riktning. Och tur är väl det att vi är många som vill engagera sig. För vi har mycket kvar att göra och det är bråttom att få saker gjorda.   

Mål för Nexans Sweden

2026

Alla CO2-utsläpp ska vara borta senast 2026 enligt scope 1 och 2.

95 %

Minst 95% av det vi säljer i Norden är lokalproducerat år 2025.

10 %

Minska våra produkters CO2e-påverkan med minst 10% till 2025

Utsläppen måste ned

För att leverera på Parisavtalet måste världen länder nå nollutsläpp senast 2050. På WWF.se kunde vi läsa att Sverige under 2022 behöver minska utsläppen av koldioxid med mer än 20 procent för att vi som land ska kunna leverera rättvist till Parisavtalet. 

Skulle minskningarna vara mindre än 20 procent, ja då måste göra ännu större minskningar åren därpå. Teorin är ungefär att jämföra med hur man släcker en brand. Det är bättre att inledningsvis använda större mängder vatten - det blir mer effektfullt och släcker snabbare branden. 

Mellan åren 2021-2022 ökade Sveriges utsläpp av växthusgaser med 3,5 procent.  Källa: Naturvårdsverket

Elbehovet ökar enormt
Sverige kommer att behöva dubbla sitt elbehov till år 2035 då elanvändningen förväntas öka från dagens 140 TWh till 280 TWh. År 2045 kan elanvändningen öka till 370 TWh. Källa:Energimyndigheten

Resurserna är inte oändliga
Människan lever idag som om vi hade 1,7 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla i världen skulle konsumera som vi i Sverige gör skulle vi behöva ytterligare cirka 4 planeter. 
Källa: WWF - Ekologiskt fotavtryck
 

Stor aktör med stort ansvar

Nexans är ett stort globalt företag, noterat på Parisbörsen. Inom vårt ekosystem av anställda, kunder, leverantörer och de samhällen vi verkar i, har vi en betydande inverkan och kraft. Men med stor makt följer också stort ansvar - ett ansvar som vi också är beredda att ta.

28 500

anställda

41

länder

6,5

miljarder euro 2023

Nexans globala CSR-arbete

Det ligger i mångas intresse att Nexans har ett stort fokus på hållbarhet. Våra kunder förväntar sig det. Våra investerare kräver det. Våra anställda räknar med att vi tar ansvar för vår omvärld, för människorna i den och framför allt för kommande generationer.   Att Nexans har ett starkt engagemang ihållbarhetsfrågorna bekräftas även av de tredjeparter som verifierar vårt arbete på global nivå. Vi har bland annat för tredje året i rad fått Platinum-betyg av Ecovadis. Här finns några av de initiativ Nexans driver eller medverkar i. Mer om koncernens arbete med hållbarhet hittar du via länken till höger.

 • Nexans Foundation    
  Sedan grundandet 2013 har mer än 134 projekt fått stöd – vilket ger missgynnade regioner tillgång till el. Under 2019 genomfördes 20 projekt i 38 länder med hjälp av 63 partnerorganisationer.
 • UN Global Compact
 • Koldioxidneutralitet till 2030:
  För att uppfylla Parisavtalet, COP21 och 1,5-graderskursen planerar Nexanskoncernen att minska sina utsläpp med 4,2  procent varje år genom att följa en grundlig plan för sin industriella verksamhet (Scope 1, 2 och avfall), inköpsaktiviteter(transporter, affärsresor) och så vidare.
 • SBTI (Science-Based Targets Initiative)
  Ett globalt partnerskap mellan CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) och WWF. Detta initiativ hjälper företag att lägga fram sina mål för att minska utsläpp av koldioxid. Målen övervakas sedan för att säkerställa att de överensstämmer med Parisavtalet, COP21 och målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Sedan 2022 bygger vi vår affärsplan på vår E3-modell

Vår affärsplan bygger nu på hållbarhet, våra värderingar och de tre hållbarhetsaspekterna i vår E3-modell, engagemang, miljö och ekonomi, och som i sin tur är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Det betyder att alla nya initiativ vi initierar, alla produkter som vi utvecklar och alla nya partnerskap som vi engagerar oss i inte bara ska bidra till förbättrade ekonomiska resultat utan också ha en positiv effekt på miljö och människors engagemang.

Lars Josefsson
“ Vi har ingen separat hållbarhetsstrategi. Vi har en affärsplan som vi säkerställer är hållbar genom att fokusera på våra tre E: Engagement, Environment, Economy och genom att själva hålla oss ansvariga för denna plan. ”
Lars Josefsson
General Manager BU Nordics

Styrning - Vägen mot en hållbar framtid

Vi har en tydlig plan för hur vi ska nå våra mål. Bakom varje aktivitet och mål finns mätbara tal, milstolpar och inte minst en person ur ledningsgruppen som ansvarar för att vi uppfyller våra löften.  

Läs mer:

En naturlig del av vår vardag

Engagemang föder handling. Och utan engagerade medarbetare kan vi inte vara den ledare vi önskar. Vårt engagemangsindex på 74 % visar att vi är på rätt väg.

Siffran visar på att vi inom Nexans upplever att vi gör något bra för planeten. Att vi på riktigt är en del av lösningen och att vi har kraften att förändra. 

Produkter och tjänster som bidrar till dina hållbarhetsmål

År 2025 kommer mer än 95% av det vi säljer inom Norden vara tillverkat lokalt. Kortare transporter, anpassade produkter för ett nordiskt klimat, bättre kontroll över tillverkningsprocesserna, samarbete med lokala leverantörer, tryggare logistik. Fördelarna med lokal produktion är många. Oavsett vilka Nexans-produkter du använder gör du ett tryggt och säkert val. Vi finns där våra kunder finns. Nära dig. 

För en enklare vardag, har länge varit vår ambition när det gäller att utveckla rätt lösningar för våra kunder. Våra kunders hållbarhetsmål är lika självklara för oss som våra egna.

Här är några exempel på hur våra kabellösningar kan bidra till hållbarhetsmålen.

Lokalt producerade produkter: Ett tryggt och säkert val

Vår viktigaste uppgift: Skynda på den hållbara elektrifieringen.

Vårt allra största bidrag är kanske att erbjuda lösningar för snabb och hållbar elektrifiering. Nexans har erbjudande anpassade för hela värdekedjan när det kommer till förnybara energikällor som stöttar den globala elektrifieringen.   

Var med och engagera dig tillsammans med oss

Inom Nexans sker många initiativ i syfte att skynda på den hållbara elektrifieringen. Lokalt har vi bland annat bjudit in nordiska ledare inom enerifrågor till Nexanskoncernen årliga Climate Day som 2021 hölls på Fotografiska museet i Stockholm.

Vi har också en mötesserie som vi kallar för "Nexans 3 under 33" där unga hålbarhetsexperter från olika företag och branscher möts för samtal och kunskapsutbyte. Vi är ständigt på jakt efter partners som liksom vi är hängivna en skyndsam och hållbar elektrifiering. Och vi sprider gärna kunskap om vad som går att göra för att skynda på den, som att prata om betydelsen av rätt kabeldimensionering. 

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng