Engagemang

Social hållbarhet på Nexans

Vår främsta tillgång är våra medarbetare. Det är människorna inom Nexans som skapar kundrelationerna, driver affärerna och utvecklingen och som genom sitt sätt att vara och agera visar vilka vi är.

Vi arbetar aktivt för att göra våra medarbetares vardag säker och utvecklande, samtidigt som vi vill bidra till ett bättre samhälle både i vår direkta närhet såväl som globalt. 

Mål inom Engagemang

78 %

Senast 2026 når vi 78% i engagement index genom vårt arbete för en hälsosam arbetsplats.

100%

Vi har nollvision gällande allvarliga olyckor (LTI)

Safety first - vår absolut högsta prioritet

Våra medarbetare ska komma hem i samma skick som när de kom till jobbet. Vi har nollvision när det gäller allvarliga skador och arbetar därför målmedvetet för att till varje pris förebygga och därmed undvika risker. 

 • Safety Day
  Varje år ägnar vi en heldag åt ett specifikt ämne kopplat till säkerhet. Alla anställda får då utbildning och praktiska övningar inom exempelvis hjärt- och lungräddning, brandskydd och -bekämpning.
 • Safety Talk
  Varje vecka möts representanter från företagsledning och produktion för att gemensamt se över våra produktionsytor. Syftet är att identifiera eventuella säkerhetsrisker och ta fram lösningar för hur man förebygger olyckor och skador.
 • Safety Walk 
  Varje vecka påminns alla medarbetare om våra gemensamma säkerhetsregler. Under samtalen belyser man eventuella faror som trucktrafik och talar om vikten av att rapportera möjliga säkerhetsrisker.

Program 66
Under 2023-2027 investerar vi totalt 50 miljoner kr i förbättrad säkerhet och lägger mycket tid på utbildning för att ständigt påminna oss själva om vad vi kan göra för att skapa en så säker arbetsplats som möjligt. 

Winningtemp - chansen att ta reda på vad våra medarbetare tycker

Våra medarbetare får varje vecka anonymt svara på frågor som rör deras välmående och arbetsmiljö. Detta görs via Winningtemp, ett vetenskapligt verktyg utvecklat med hjälp av AI. På så sätt får vi snabbt indikation på om något förändras i syfte att forma en så bra arbetsmiljö som möjligt. 

Nexans gym i Grimsås
Nexans gym i Grimsås

Förmåner som anställd på Nexans

 • Nexans gym
  Vid vår produktionsanläggning i Grimsås har medarbetarna, via friskvårdsbidraget, tillgång till ett 300 kvm stort gym. Här finns crosstrainers, löpband, bänkpressar, trappmaskin och vikter att tillgå bara 300 meter från arbetsplatsen. I direkt anslutning till gymmet finns omklädningrum, toaletter och duschutrymmen.
   
 • Aktieägarprogram
  Det är medarbetarna som fyller Nexans med innehåll. Därför är det också självklart att varje enskild medarbetare erbjuds möjlighet att bli delägare i koncernen - något som sporrar och motiverar såväl arbetsgivare som  arbetstagare.
   
 • Trainee-program
  Här i Sverige har vi ett eget trainee-program - en utbildning där vi fokuserar på att lyfta interna medarbetare och förbereda dem att ta sig an ett ledaruppdrag i framtiden. 
   
 • We In Nexans - WiN
  WiN är Nexans globala medarbetarorganisation. Dess syfte är att Nexans ska vara en arbetsplats och ett företag där mångfald och inkludering är lika mycket ledstjärna som självklarhet. En förutsättning för att lyckas är att vi alla tar vårt ansvar och formar en arbetsplats där alla får plats och känner sig välkomnade och respekterade – oavsett var man kommer från, vad man tror på, vem man är eller vad man själv definierar sig som. Inom WiN driver medarbetarna själva de lokala frågor som man önskar fokusera på och inititerar flera projekt över året.
   
 • Inkludering & mångfald
  Nexans mångfald- och inkluderingspolicy är en grundförutsättningar för vår ambition att vara en drivande kraft i övergången till en ny elktrifierad värld. Policyn ligger helt i linje med våra CSR-åtaganden. Vårt arbete för en jämlik könsfördelning vilar på tre axlar: Kvinnor på chefsbefattningar, Kvinnor på toppchefsbefattningar och Kvinnor i ledningsgruppen. 
Relaterat dokument
pdf - 4.8 MB

Mångfalds- och inkluderingspolicy

Ladda ner

Tillväxt Tranemo

Hållbarhet fungerar genom samverkan med andra. Vi på Nexans engagerar oss därför i den lokala, ideella föreningen Tillväxt Tranemo som består av representanter från näringsliv och tjänstepersoner från Tranemo kommun. På så vis hoppas vi kunna vara med och skapa goda förutsättningar för människor och företag att verka och samverka i Tranemo kommun.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng