Miljö

Environment - Ekologisk hållbarhet på Nexans

Girl in the woods

Vi behöver alla hjälpas åt för att bromsa klimatförändringarna och klokare hushålla med planetens resurser där hållbar elektrifiering är en av förutsättningarna för att nå FN:s globala mål. Därför fokuserar vi särskilt på två områden: Minskade CO²-utsläpp och resurssmart produktion och utveckling. 

Våra mål för ekologisk hållbarhet

95%

Senast 2025 ska vi materialåtervinna över 95% av allt vårt produktionsavfall.

2024

ska mer än 80% av våra produkter ha en tredjepartsverifierad livscykel-dokumentation, även kallad EPD eller PEP.

10 %

Till 2025 ska våra produkters CO2e-påverkan minskas med 10%.

2050

ska Nexans-koncernen nå nettonoll enligt SBTi*. Lokalt är målet att få bort alla utsläpp till 2026**

95%

2025 är mer än 95% av allt det vi säljer i Norden tillverkat lokalt.

*Scope 1, 2 och 3, validerat av The Science Based Target Initiatives. Baseline 2019 (om inte annat uppges).
** Scope 1 och 2.

Minskade CO2-utsläpp

Vi har en konkret plan hur vi ska reducera punktutsläpp innanför våra grindar fram till 2026* för att vi i Nexans Nordic ska kunna bidra till koldioxidneutralitet.

Här använder vi ett digitalt verktyg för planering och uppföljning av CO²-utsläpp. Och genom vår satsning på Industri 4.0 – där vi i realtid mäter energiförbrukning och materialåtgång av våra produktionslinjer - skapas ytterligare medvetenhet som kan bidra till minskade CO²-utsläpp.

Utanför grindarna (scope 3 och 4), jobbar vi bland annat med:

Resurssmart produktion och utveckling

Den 28 juli 2022 inträffade overshooting day  - den dag varje år då världen börjar låna av framtida generationers resurser. Vi tar hjälp av våra fem R för att öka vår medvetenhet och för att bidra till en cirkulär ekonomi och sundare resurshållning. 

REFUSE
Koll på leverantörer & förbjudna ämnen
Proaktivt förhållningssätt, noggrann uppföljning av REACh, RoHS och konflikt-mineraler. >98 % av våra totala inköp omfattas av signerade CSR-dokument.

REUSE
Återanvänd när det går
Vi lagar och återanvänder kabeltrummor innan de flisas och eldas i flispannan för att värma våra lokaler. 

REDUCE 
Minskade mängder material & skrot
Där elstandarden tillåter reducerar vi mängden material. 2022 lanserades t ex en ny EQLQ Styr med mindre plast. 

RECYCLE
Återvinning i större grad

Konkreta aktiviteter för ökad återvinningsgrad och andel återvunnet material i våra kablar, förpackningar och trummor.

RENEW
Satsning på hållbar utveckling
Innovationer som stödjer och påskyndar energiomställning och hållbar elektrifiering.

Exempel på vad vi redan har genomfört

 • Flispannor
  Flis från kabeltrummor och uttjänta lastpallar värmer våra lokaler istället för den gamla oljepannan.
   
 • Lifemark
  Innehållsmärkning präglad på utsidan av kabeln visar vad den innehåller och underlättar då det blivit dags för återvinning.
   
 • Laddstolpar för bilar
  Vid produktionsanläggning i Grimsås finns 54 laddplatser för elbilar, dessa får även användas av Grimsås invånare.
   
 • Eltruckar
  Successivt byter vi ut vår truckpark mot eldrivna truckar (vi har även självkörande), de truckar som ännu inte går på el drivs av biobränslet HVO100.
   
 • Fossilfria energikällor
  Vi produktionsanläggningen i Grimsås används uteslutande el från fossilfria energikällor som vind och vatten.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng