Service Elnät

Tillståndskontroll

21 jan. 2024

När ditt kabelnät har några år på nacken eller inte levererar som det ska så kan det vara läge att göra en tillståndskontroll. Detta är en bra förebyggande åtgärd som ger dig en god översikt över hur ditt kabelnät mår och blir ett bra underlag när du ska avgöra hur länge du ska ha kvar kablar i drift, inkluderat de risker det innebär med ökande antal driftstörningar. En tillståndskontroll ger möjlighet att ta ett bättre, säkrare och ekonomiskt fördelaktigt reinvesteringsbeslut.

Många kablar där ute har förläggningsskador och andra mekaniska skador som uppkommit under kablarnas driftår. Det kan exempelvis ha trängt in vatten i kabeln vilket innebär att skärmen börjar korrodera och vattenträd (treeing) kan bildas i isoleringen som på sikt leder till PD/glimning och därefter haveri.

Genom exempelvis Tangens Delta-mätning, jordförbindelsekontroll, isolationsprov, och skärmresistansmätning kan man bedöma kablarnas status och upptäcka eventuella försvagningar redan innan de påverkar driftsäkerheten i elnätet.

Tillståndskontroll av äldre kablar görs i mellanspänningssegmentet (12-24 kV) och de kablar vi rekommenderar att ha extra koll på är: kablar som havererat utan yttre påverkan eller annan naturlig orsak. Första generationens PEX-kablar, med yttre ledande skikt av grafit och ledande band. Kabelsektioner som hamnar utanför godkända värden vid jordförbindelsekontroll. Kablar med PVC-mantel, kablar där mantelprovning inte genomförts samt befintliga kabelsektioner som man planerar att skarva mot nya.

Har du inte tid, utrustning eller kunskap själv att utföra tillståndskontroll så ringer du Stefan Eklund – Nexans egna Power Ranger!

Din kontakt

Stefan Eklund

Local Services Power Distribution & Utilities

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng