Hållbarhet

Jakten på elektriker

21 apr. 2024

I Sverige, ett land känt för sina tekniska innovationer och framsteg, står elbranschen inför en utmaning: att locka fler personer och gärna fler kvinnor till ett yrke som traditionellt har varit mansdominerat. Mitt i denna utmaning finns en passionerad HR-partner på ett av Sveriges största elektrikerföretag, Minna Nikkanen. Minna är en av de som tagit på sig uppdraget att leka kurragömma och hitta 30.000 nya elektriker.

Faktaruta

Namn: Minna Nikkanen

Yrke: HR-partner, Granitor Electro

Geografi: Södra och norra Norrland, utgår ifrån Sundsvall

År i branschen: 1,5 år

Utbildning: Beteendevetenskap med inriktning på organisationsutveckling och kompetensförsörjning

Intressen: Just nu barnens innebandy och fotboll

Firma: Granitor Electro (tidigare Midroc)

Antal anställda: Ca 2.500 personer

Verksamma inom: Hållbara lösningar inom el och teknik

Geografi: 60-tal lokala kontor i Sverige och Norge

Du kommer senast ifrån Polisen, var det kabelbrott som lockade dig till elbranschen?

Jag jobbade i nio år på en lokal bemanningsfirma innan jag började hos Polisen. Det var en stor skillnad att gå ifrån ett litet bolag där jag löste mycket själv till att jobba statligt. Polisen var en bra arbetsgivare men jag saknade aspekten av det lilla i det stora. På familjeägda Granitor känner jag att jag återfunnit det perspektivet och jag har därmed hittat en helt ny arena, elbranschen, att föra mitt kunnande, mina erfarenheter och mina perspektiv vidare.

Vad visste du om elbranschen när du bytte?

Det var en helt ny bransch för mig som just nu är högaktuell på många fronter. Jag kunde egentligen ingenting om branschen men jag är alltid öppen för en utmaning och har fått ett varmt välkomnande av alla kollegor. Det finns dock inget syfte med att jag ska kunna allt utan snarare kunna ta hand om de olika kompetenserna som finns inom bolaget. Sen skadar det inte att jag har ett intresse och engagemang kring el. Att jobba med HR-frågor inom elbranschen är en fantastisk möjlighet att påverka både människor och miljö. Jag ser väldigt entusiastiskt på att vi inte bara är ett företag som installerar elsystem, vi är också en del av samhällets grundstruktur. Vårt arbete har en direkt inverkan på samhället - socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Berätta om ert hållbarhetsarbete

Vår bransch spelar en nyckelroll i både klimatomställningen och i allas vardagliga liv. Genom att investera i grön teknik som elbilar och att utbilda våra anställda i energieffektivitet och miljövänliga metoder, strävar vi efter att minska vår klimatpåverkan och främja en hållbar framtid. Vi är fast beslutna att vara en del av lösningen när det gäller att bekämpa klimatförändringarna och främja hållbar utveckling. Vi utgår ifrån FN:s agenda 2030 och kallar det Ansvarfulla affärer. Genom att integrera hållbarhet i allt vi gör, kan vi verkligen göra en positiv skillnad och bidra till ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra.

För att nå de klimatpolitiska målen till 2030 uppskattas 30.000 nya elektriker behövas i Sverige, tankar kring det?

Personal och medarbetare är grundstommen och motorn som driver allting framåt vilket gör att det är enormt viktigt att kompetensutveckla och lyfta dem och jobba med en god företagskultur. Att vara en attraktiv arbetsplats och behålla samtidigt som man rekryterar och attraherar är A och O. Kan man erbjuda de som vill att växa inom bolaget samtidigt som man attraherar folk utifrån så skapar man gemenskap där alla strävar åt samma mål. Vi arbetar också med skolsamverkan där vi för en öppen dialog med många skolor om vad som förväntas och krävs ute i arbetslivet.

Finns det några specifika utbildningar eller kompetenser ni önskar det skulle satsas extra på framåt?

Det är en väldigt bred bransch men förutom behovet av elektriker ser vi en ökad efterfrågan av exempelvis systemingenjörer, programmerare och tekniker för att effektivisera, driftsäkra och synkronisera fastighetautomation. Vi ger elektriker chansen att vidareutvecklas till tekniker inom fastighetsautomation genom vårt egna karriärprogram, Växa, som nyligen startats. Gällande elektriker så har vi en nära dialog med skolorna och vi tar in många praktikanter och lärlingar genom detta samarbete.

Berätta mer om ert lärlingsprogram ”Startskottet”.

Initiativet togs av vår VD och hösten 2022 startade vi denna introduktionsprocess för lärlingar. Tanken är att ge alla lärlingar en god introduktion i arbetslivet, implementera våra värderingar och få lärlingarna att vilja stanna kvar. Alla blir tilldelade en mentor som kan ge support och stöttning eller bara finnas där för att ha någon att fika med. En positiv effekt är att även mentorn växer genom att dela med sig av sin kunskap. Vi startar med en kick-off som sedan följs upp med digitala workshops där många av våra chefer är engagerade och exempelvis berättar om sin resa från lärling till dagens position. Det blir en väldigt familjär och prestigelös stämning där lärlingar får en positiv känsla och känner sig välkomna.

Gör ni något specifikt för att få in fler kvinnor i branschen?

Jag och mina kollegor arbetar aktivt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö och företagskultur där alla känner sig välkomna och respekterade, oavsett kön eller bakgrund. Genom att visa upp förebilder för den nya generationen, skapa intresse för branschen via skolsamverkan och samverka med samarbetspartners i jämställdhetsfrågor förändrar vi bilden av branschen.

Hur?

Vi lyfter våra kvinnliga montörer genom exempelvis marknadsföring, Elektrikerpodden, artiklar och på mässor. Genom att de får synas mer skapas igenkänningsfaktorer för andra tjejer som ser att det självklart går att bli elektriker som tjej också. Branschen har ändrats mycket de senaste åren och idag finns det inga hinder för en tjej. Genom tekniska framsteg av exempelvis kablar och verktyg så är det heller inte lika fysiskt krävande längre. Samtidigt har bolagen fått bort den grövsta jargongen och anammat mer mjuka värden som att arbetet ska fungera om man har barn osv. Att det går att kombinera arbete och fritid på ett bra sätt gynnar alla. Ett tydligt exempel på att det går åt rätt håll syns i statistiken till Startskottet där andelen tjejer nästan fördubblats på två år.

Bra jobbat! Men vem vet, AI tar kanske över alla jobb inom kort?

Haha, vem vet men jag säger att det är svårt för AI att ersätta en elektriker. Ett praktiskt hantverksyrke är svårt för en dator att lösa och finns det inga personer bakom så kommer det heller inte att finnas någon AI. Men visst, tekniken utvecklas ständigt och här behöver vi på HR erbjuda kompetensutveckling så att man jobbar tillsammans med den nya tekniken och inte blundar för den.

Några sista ord?

För att lyckas med att elektrifiera Sverige krävs det att vi lyckas rekrytera rätt kompetens och det gör vi genom att vara en attraktiv arbetsgivare, via skolsamverkan och att lyfta elektrikeryrket. Genom att investera i människor skapar vi en stabil grundstomme, en hållbar och välsmord motor där vi tillsammans kan nå målen.

Tack och lycka till i jakten på 30.000 nya kollegor!

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng