Kablarnas roll i brandsäkerheten

Elkablar – en stor brandsäkerhetsrisk i moderna byggnader

Kablar är inte farliga i sig, men de orsakar ibland brand på grund av dåliga eller gamla installationer, felberäkningar av sektioner och dålig kvalitet på installerade kablar etc. 

Den främsta orsaken till dödsolyckor inomhus är rök och farliga utsläpp som avsevärt minskar risken för att fly och förlänger skadorna på egendom långt utanför det brända området. Kablarnas bidrag är nyckeln i både aktivt och passivt skydd.

Brandresistanta kablar kan garantera leverans av el och överföring av information. De kan bidra till att förbättra tiden att hinna fly från elden.

Finns överallt: Kablar finns överallt i vår omgivning, och är för det mesta osynliga när de väl är installerade. De dras i golv och väggar och förbinder rum med varandra.
Vid en eventuell brand kan kablar därför bidra till att branden sprids till hela byggnaden genom kabelsystemen.

Stora volymer: Mängden kablar i moderna byggnader är förvånansvärt stor på grund av den snabba tekniska utvecklingen (elapparater, telefoner, datoranslutningar ...). På många kontor och i många butiker har det tillkommit kablar för att uppgradera IT-näten eller uppfylla nya elsäkerhetsnormer.
Alla dessa kablar utgör ett betydande bränsle vid en eventuell brand.

Eftersom det används organiska material i isoleringar och höljen, och på grund av den stora volymen i byggnader, kan kablar, vid en brand, bidra väsentligt till:

  • Ökad rökbildning som begränsar sikten och försvårar utrymning
  • Ökad koloxidbildning, den dödligaste gasen vid brand
  • Utveckling av irriterande gaser

 

Vid bränder, bör vissa säkerhetssystem fungera under tiden det tar för att utrymma en byggnad. Människors säkerhet är prioriterad: brandsäkerhetsutrustning som larmsystem, rökdetektorer, rökventiler, nödutgångar och nödbelysning är viktiga hjälpmedel som måste fungera. Elkablar ingår i all utrustning av den här typen. Därutöver ska byggnader erbjuda en bra och riskfri miljö för att kunna genomföra en säker utrymning.

Forskning har visat att kablar kan bidra till att upprätthålla elektrisk funktion, begränsa brandutvecklingen och minska utvecklingen av rök, giftiga gaser och koloxid.

(Simulering av kritiska evakueringsförhållanden för ett brandscenario med kablar och jämförelse av två olika kablar - Patrick van Hees, Daniel Nilsson, Emil Berggren - Institutionen för brandsäkerhetsteknik och systemsäkerhet - Lunds universitet, Brandteknik och Riskhantering. Lunds tekniska hogskola. Lunds universitet - Rapport 3147, Lund 2010)

Brandsäkra kablar

Brandsäkra kablar är en väsentlig komponent i alla larmkretsar. Under bränder bör byggnader förbli funktionella för att hjälpa till i evakueringsprocessen.

Människors säkerhet är prioriterat: brandskyddsutrustning som varningssystem, rökdetektor, rökutsug, nödutgångar och brandbelysningsutrustning är viktiga och måste förbli funktionella. Elektriska kablar är ryggraden i all denna utrustning.

Brandsäkra kablar kan delas in i två kategorier beroende på sina egenskaper: 

  • Kablar med låg brandrisk ökar sikten och minskar gasutveckling, förhindrar flamspridning och minskar hettan
  • Brandhärdiga kablar säkerställer nödfunktioner under en brand

 

Lagstiftare, arkitekter, ingenjörsbyråer, entreprenörer, grossister, kabeltillverkare m.fl. bör ta aktiv del i användningen i av brandsäkra kablar.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng