Bilindustrin

Nexans finns överallt där du behöver en kabel

Nexans solutions for automotive
  • MARKNAD
    Bilindustri

Vi producerar alla typer av kablar för bilar, lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner. Enkelledare och flexibla batterikablar med tvärsnittsarea från 0,35 mm² till 120 mm². Flerledare, med eller utan skärm, för speciella applikationer såsom till exempel transport av farligt gods (ADR) och kanbuss system. Extra flexibla kablar för HEV applikationer godkända för 600V. Temperaturklasser från 100°C upp till 200°C.

Skärmade enledare
Vi kan också erbjuda skärmade enledare för extra utsatta installationer och balanserar elektrisk prestanda utifrån kundspecifikationer. Vår produktportfölj möter kraven från ECE R118-3.

 

Specialkablar
Självklart erbjuder vi produkter med speciella egenskaper anpassade till behov av kablar som innehåller både kommunikationsinterface och kraftöverföring. Med vår stora kapabilitet inom metallurgi kan vi även erbjuda förstärkta lösningar parat med hög fokus på elektriska egenskaper.

SXKB_125_red
Batterikablar – Max 50V

Våra batterikablar är konstruerade för att möta direkt- och slutkunders specifikationer och även kraven från  ECE R118-3 och ADR. Våra materialkombinationer är fullt ut verifierade och validerade tillsammans med fordonstillverkare inom buss- och lastbilsvärlden.

Högvoltskablar – Max 900V

Vi erbjuder både skärmade och oskärmade lösningar för fortsatt elektrifiering av den globala transportsektorn. Vi utvecklar för att reducera totalkostnaden på färdiga kablage i fordonen, vilket underlättar installation i fordon och förbättrar betydligt fordonet ur ett hållbarhetsperspektiv.

EV_SXIB
R3_green
Enledare

Självklart har vi ett brett utbud av lösningar för buss- och lastbilssektorn. Kablarna möter som ett minimum ECE R118-3 krav. Konstruktionen är optimerad för minsta möjliga kostnad och optimal prestanda med särskilt fokus på användning i de mesta utsatta områdena i fordonen.

Flerledare

Vi har en bred portfölj som möter både ECE R118-3 och ADR krav. Lösningarna är väl anpassade för installation i utsatta miljöer i fordonen och möter fullt ut flertalet av slutkundernas specifikationer. Portföljen är utvecklad för installation i bussar och lastbilar med ett starkt fokus på lastbilssektorn.

RQIB_storaram
ASW_2X0_5
Skärmade flerledare

Flerledare för installation i utsatta miljöer är ett annat område och vi balanserar elektrisk prestanda efter behov. Vår portfölj möter kraven från  ECE R118-3 och ADR när tillämpligt och täcker ett stort spann av temperaturklasser plus installationsbehov.

Vi erbjuder även skärmade flerledare upp till 900V för elektriskt framdrivna fordon, som möter samma krav som ovan. Vi har ett starkt fokus på att reducera miljöpåverkan totalkostnaden för kablage-systemen.

Automotive
Relaterade marknader
Bilindustrin Upptäck

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng