Vindkraft

Vindkraft för växande energibehov

Den internationella vindkraftsmarknaden fortsätter att växa och expandera till nya regioner. Vindkraften står numera för mer än 3,5 procent av världens elproduktion. Enligt de mest långtgående prognoserna förväntas vindkraften år 2020 svara för 12 procent av världens elenergi i ett femtiotal länder.

Bortsett från kortare perioder har vindkraften varit ett attraktivt alternativ till fossila bränslen och kärnkraft, och beräknas växa med cirka 13 procent per år. Detta är en siffra som måste öka om de höga förväntningarna ska uppnås. Sjunkande priser på vindturbiner gör vindkraften ännu mer kostnadseffektiv och på senare tid har följande positiva trender noterats: en övergång från landbaserade till havsbaserade installationer, större vindturbiner och innovationer, som flytande vindkraftverk ute på djupt vatten i Norge och Japan.

Denna expansion gör att det behövs ny expertis. När turbiner och generatorer i de landbaserade vindkraftverken blir större måste stamnäten kunna ta hand om den ökade produktionen och det behövs fler anslutningar och pålitliga ledningar. Offshore-projekten (50–200 km utanför kusten) kräver robusta sjökablar, precision vid installationerna och effektiv transmission över långa sträckor.

På grund av den varierande produktionen från vindkraftverk behövs det framför allt stabila stamnät, vilket uppnås genom kontroll och övervakning, styrning och kommunikation.

 Vad förväntar sig ägare av vindkraftsparker från kabeltillverkarna?

  • Land- och havsbaserad kapacitet för transmissions- och distributionsledningar
  • Professionell installationskompetens, både för anläggningar i glesbygd och ute till havs, bland annat specialiserad installationsutrustning som sänker den totala installationskostnaden
  •  En leverantör med ett komplett sortiment av högkvalitativa kablar och tillbehör för vindparkens infrastruktur
  • Säker kraftöverföring till stamnätet under produktions-/efterfrågetoppar genom användning av avancerad övervakning av blanklinor
  • Ständig produktutveckling för att hålla jämna steg med teknik- och normutvecklingen

För att möta dessa utmaningar, förser vi all vindparksinfrastruktur med ett komplett utbud av kablar och tillbehör.

Vår sakkunskap bidrar till att utveckla elnäten

Vi har de specialistkunskaper som behövs för att koppla samman stora vindturbiner och vindparker med lokala och regionala nät, både på land och till havs. När det gäller mellan- och högspänningskablar erbjuder vi nyckelfärdiga lösningar, med allt från förkvalificering, konstruktion, specialiserad produktion, logistik, installation och termineringar fram till avtestning och kontroller före idrifttagning. Detta innefattar även alla tillbehör som är avgörande för en stabil eldistribution.

För havsbaserade installationer levererar och lägger vi mellanspänningskablar mellan vindturbiner och transformatorplattformen, men också mellan- eller högspänningsledningar till transformatorstationen på land. Vi tillhandahåller också termineringar på vindkraftverk och transformatorplattformar. På land erbjuder vi kablar för markförläggning samt all nödvändig anslutningsutrustning. Nexans har ett komplett sortiment av transmissions- och distributionskablar samt blanklinor för att mata ut lokal strömproduktion i elnäten.

Förutom att tillhandahålla ett komplett utbud av kraftkablar, ledare och tjänster, är vi även experter på den telekomutrustning som behövs för att driva vindparker, däribland styr- och datakablar samt LAN-kablar av fiber eller koppar.

Innovativa teknologier

  • Global leverantör av kablar för mark- och havsförläggning, luftledningar och data-/telekomsystem
  • Nära samarbete med konsulter, elbolag, installatörer och entreprenadföretag
  • Stark kompetens inom marin verksamhet baserad på olje- och gasutvinning samt erfarenhet av kabeldragning för telekommunikation
  • Oöverträffad erfarenhet av installation och anslutningar, både på land och till havs, med hjälp av avancerad utrustning, specialutvecklad programvara för luftledningar och flexibla kabellösningar
  • Komplett utbud av tillbehör: skiljbara anslutningsdon, kall- och värmekrympbara skarvar och termineringar för olika kabeltyper

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng