5G - En obegränsad framtid

Vi är en lokal kabelleverantör med globala 5G-lösningar

Behovet av stabila kommunikationslösningar ökar kontinuerligt, inte minst under den rådande pandemin. När nu 5G börjar ta mer plats på marknaden ställs allt större krav på en pålitlig, underliggande infrastruktur som är anpassad för att klara de ändrade förutsättningarna.


Då vi är en komplett leverantör av infrastrukturlösningar inom både telekom och energiförsörjning kan vi tillgodose alla behov av kabelsystem till 5G. Att tillhöra en global koncern ger tillgång till ett större sortiment och forskning på en djupare nivå ger oss stora förmåner. Men att fabriken finns i lilla Grimsås är också en stor konkurrensfördel. Vi har lokala produktchefer, teknikexperter, eget logistikcentrum samt testning i eget laboratorium. Det är stor fördel med lokala medarbetare som är engagerade i verksamheten och vill utveckla den framåt.

Relaterat dokument
pdf - 1.8 kB

5G

Ladda ner
Enkel hantering och högsta driftsäkerhet

För oss är steget mot 5G en naturlig utveckling. Utrullningen av 5G är fortfarande i ett tidigt stadie i Europa, vilket också stämmer i Sverige. Vad vi vet är att kraven på stabilitet och pålitlighet i nätverket kommer att vara väldigt viktigt, vilket är tydligt i den standard som finns framtagen för 5G.


Hållbarhet – snarare mindset än enstaka mål
Vår inställning till sitt hållbarhetsarbete är att det ska var mer än bara ett affärsmål: Det ska fungera som ett mindset för alla som arbetar med och inom företaget. Arbetet med att miljöanpassa produkterna pågår kontinuerligt. Vi säkerställer produktkvalitet genom fortlöpande kontroller från mottagning av råvaror via tillverkningsprocesserna till kontroll av färdiga produkter. En hållbar utveckling är viktig för den ekonomiska tillväxten och ett kraftfullt verktyg för framgång.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng