Rättsligt meddelande

Uppdaterad oktober 2022
 

© Copyright Nexans, Paris, Frankrike. Nexans förbehåller sig alla rättigheter. Du har inte behörighet att kommunicera, kopiera och/eller reproducera, helt eller delvis, sidor, data, delar eller dokument som publicerats av Nexans på internet utan Nexans föregående skriftliga medgivande. Om detta förhandsgodkännande skulle ges av Nexans, skulle det ges under förutsättning att all användning av sådana dokument eller utdrag innehåller information om Nexans äganderätt till materialet, inklusive detta copyrightmeddelande.

UPPHOVSRÄTT
Alla delar av Nexans webbplats, individuellt och i sin helhet, regleras av tillämplig lagstiftning om immateriella rättigheter, såsom upphovsrättsliga och varumärkesrättsliga regleringar. Detsamma gäller utformningen av Nexans webbplats såväl som dess innehåll (varumärken, logotyper, texter, bilder, illustrationer etc.). Dessa utgör Nexans exklusiva egendom eller Nexans licensgivares exklusiva egendom. Alla varumärken på webbplatsen ägs av Nexans eller Nexans koncernföretag. Det är strängt förbjudet att använda eller reproducera dem ensamma eller i kombination, på något sätt, utan Nexans föregående skriftliga medgivande. Bristande efterlevnad av detta förbud utgör en överträdelse som kan leda till civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

Andra immateriella rättigheter
Observera att alla produkter, processer eller teknologier som beskrivs på webbplatsen kan vara föremål för andra immateriella rättigheter som Nexans eller tredje part förbehåller sig rätten till. Ingen rätt att använda sådana immateriella rättigheter beviljas tredje part enligt nedan.


Ansvarsfriskrivning
Webbplatsen och innehållet tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon garanti av något slag. Nexans garanterar inte att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig eller vara oavbruten och förbehåller sig rätten att stänga av tillgången till webbplatsen utan föregående meddelande. Nexans kommer inte att hållas ansvarigt gentemot någon användare för någon direkt, indirekt eller följdförlust eller skada som uppstår i samband med användningen av, eller oförmågan att använda, webbplatsen; eller användning av eller beroende av något innehåll som visas på webbplatsen.

Hypertextlänkar
Hypertextlänkar som finns på denna webbplats är endast avsedda som information. Nexans ger ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, för korrekthet, fullständighet och/eller lämplighet avseende någon som helst användning av informationen och/eller data som finns på de webbplatser som Nexans webbplats länkar till genom nämnda hypertextlänkar. Nexans garanterar inte heller att sådan information och/eller data inte bryter mot någon upphovsrätt eller annan äganderätt som innehas av någon tredje part. Följaktligen ska Nexans under inga omständigheter hållas ansvarig för skada av något slag som uppstår ur eller i samband med användningen av hypertextlänkar. De externa webbplatserna som är länkade till på Nexans webbplatser är utvecklade av personer som Nexans inte har någon kontroll över. Dessa andra webbplatser kan placera sina egna cookies på din dator, samla in data eller efterfråga personuppgifter.

COOKIES
Nexans använder sig av cookies. Se vår cookie policy för mer information.

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Nexans anser att integritet är en viktig fråga. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng