Hållbara byggnader

Bygga för imorgon idag

Sustainable building

Hållbarheten i byggnadsarbetet har blivit ett ämne som undersöks av alla intressenter längs hela projektets värdekedja.

Fastighetsägare, ingenjörskonsulter och arkitekter söker ständigt nya strategier för att leverera hållbara byggnader och strukturer som lockar hyresgäster och köpare och samtidigt maximerar ”grönt värde”, såsom ökat tillgångsvärde och minskad risk för avskrivningar. Allmänna företag och installatörer frågar sedan efter produkter och lösningar som stöder denna nya strategi. Under tiden vill invånare ha byggnader som främjar samarbete samt innovation och ökar anställdas produktivitet och välbefinnande. De måste också minska driftskostnaderna, energianvändningen och miljöpåverkan.

Inom Nexans erbjuder vi lösningar som hjälper varje intressent genom hela projektet för att uppnå det stora målet att BYGGA FÖR MORGON, idag.

Läs mer:

Med tanke på den nuvarande verkligheten i byggbranschen - som ensam står för 40% av den globala energiförbrukningen - börjar aktörer på alla nivåer på denna marknad att gå mot hållbara byggnader.

En hållbar byggnad är:

 • Bekväm, säker och en pålitlig plats att bo och arbeta på.
 • Konstruerad för att uppnå energieffektivitet och optimera energianvändningen under dess livscykel.
 • Designad och byggd för att ha låg miljöpåverkan under hela livscykeln, inklusive koldioxidavtryck.

Vårt svar på dessa varierande utmaningar kombinerar flera produkter och specifika tjänster för alla typer av byggnader, oavsett om det handlar om bostäder, offentliga och kontorsbyggnader eller industrianläggningar.

Green drum programme Nexans
Green drum programme Nexans

Lösningar med låg effekt

Varje produkt runt omkring oss har en inverkan på miljön, från utvinning av råvaror till återvinning eller slutförvaring. Vi tar hänsyn till livscykeln för sina produkter och arbetar med hela värdekedjan, från att köpa rätt material till att tillhandahålla rätt information till de som designar Gröna Byggnader.

Med sina ”à la carte-lösningar” erbjuder vi tjänster och support för att minska miljöpåverkan från kablar med hänsyn till hela livscykeln.

 • Svaret på miljöklassificering av byggnader: Gröna byggnader
  Ett av de bästa sätten att uppnå målen för hållbar byggnad är att följa Gröna byggnaders certifieringssystem som finns runt om i världen, så som HQE® Green Star, Green Mark.

  De två mest spridda och använda runt om i världen är EED (skapad i USA) och BREEAM (skapad i Storbritannien). En produkt i sig kan inte vara ”LEED” eller ”BREEAM” certifierad, men det kan verkligen bidra till de övergripande riktade resultaten per kreditkategorier som krävs enligt referensschemat. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att få poäng.
   
 • Trumhantering och Green Drums Program (PEFC ™ - certifierat)
  2010 blev Nexans världens första kabeltillverkare som uppgraderade till trummor med PEFC-certifiering.

  Nu har Nexans Green Drums-initiativet både PEFC (för Europa) och FSC (hela världen) certifieringar. PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) och FSC (Forest Stewardship Council) är organisationer som är dedikerade till att främja hållbar skogsförvaltning genom oberoende certifiering från tredje part.

  De arbetar i hela skogsförsörjningskedjan för att främja god praxis och för att säkerställa att skogsprodukter produceras enligt de högsta ekologiska, sociala och etiska standarderna.

  På kundens begäran plockas tomma trummor på plats av en logistikleverantör vald av oss. De returnerade trummorna repareras och återanvänds (eller i vissa fall återvinns).
   
 • PEPecopassport® miljödeklaration av produkten
  PEPecopassport® är produktens miljöidentitetskort, baserat på ett standardiserat, pålitligt och erkänt program. Det ger resultaten av miljökonsekvensbedömningen av den produkt som erhållits med hjälp av livscykelbedömning (LCA).

  Denna metod mäter produktens inverkan på luft, vatten, mark och naturresurser under hela produktens livscykel, från råvaruextraktionen till slutet av livslängden. PEPecopassport® överensstämmer med ISO 14025-standarden för miljödeklaration av typ III. Alla PEPecopassport® är registrerade av PEPecopassport®-programmet.

  PEPecopassport® är idag användbara för offentliga och privata entreprenörer och designkonsulter som är involverade i hållbara byggnader, såväl som OEM-kunder som är involverade i ekodesignutvecklingen av sina produkter och system.
   
 • Återvinningstjänster
  Vi är inte bara kabelexperter utan också återvinningsexperter. Vi har återvunnet uttjänta kablar i över 35 år.

  Våra skräddarsydda återvinningslösningar erbjuder:
 •  Toppmodern slipteknik för koppar- och aluminiumkablar
 •  Nyckelfärdiga logistiklösningar
 •  Ansvar och spårbarhet för all verksamhet
Health and safety solutions buildings
Health and safety solutions buildings

Hälso- och säkerhetslösningar

Den främsta orsaken till dödsolyckor inomhus är rök och farliga utsläpp som avsevärt minskar risken för att fly och förlänger skadorna på gods långt bakom det brända området. Kablarnas bidrag är nyckeln både i aktivt och passivt skydd. Elektriska kablar kan garantera leverans av energi och överföring av information. De kan bidra till att förbättra tiden att fly från elden.

Vårt halogenfria produktsortiment är ett alternativ till standardkabel för förbättrat beteende vid brand.

Det säkerställer en säker evakuering av människor och hjälper till att underlätta räddningsteamets arbete tack vare lite rök och begränsade utsläpp av farliga gaser.

Eco Calculator optimerar ditt kabelval

Med EcoCalculator har Nexans utvecklat ett enkelt onlineverktyg som visar hur mycket energi (uttryckt i kWh och kr) som årligen sparas vid val av kabel med större tvärsnitt. EcoCalculator fokusera på energiförluster under användningsfasen, eftersom en elkabels miljöpåverkan uppkommer till övervägande del i detta stadie. Verktyget är en god hjälp för att välja den bästa kabellösningen för att minska energiförluster och därmed också CO2-utsläpp.

Dessutom beräknas också återbetalningstiden för det alternativa kabelvalet och vad den ultimata vinsten är under hela installationens livslängd.

Användarvänligt verktyg

Beräkningen förutsätter att en teknisk dimensionering redan är gjord. Du väljer den kabeltyp och area som du kommit fram till att använda i din installation.

Därefter fyller du i ett antal parametrar som t.ex. belastning, installationslängd, beräknad livslängd och utnyttjandegrad.

Utifrån denna information görs en ekonomisk och miljömässig beräkning där resultaten/fördelarna med varje kabel som EcoCalculator föreslår kommer att presenteras enligt 3 kriterier:

 • Spara Energi
  EcoCalculator räknar ut den potentiella energibesparingar i kWh och kronor per år och under hela installationens livslängd.
   
 • Minska CO2-utsläpp
  EcoCalculator räknar ut hur mycket du sänker koldioxisutsläppen i kg CO2-ekvivalenter.
 • Rädda liv
  EcoCalculator gör beräkningen enbart med halgonfria kablar.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng