Våra lösningar

Om du valt rätt kablar visar sig ofta efter en brand

Det talas ofta om brandskydd, men det är viktigt att veta vad det i praktiken innebär och vilka brandspridningsklasser man ska följa. När det gäller kablar måste du dessutom skilja på brandspridning, brandskadebegränsning och brandsäkerhet.

Kablar, som sträcker sig genom både våningsplan och väggar, är definitivt en möjlig spridningsväg för eld. Ett första, grundläggande krav för att ge brandskydd är därför att använda kablar med egenskaper som hindrar en brand från att spridas. Det är anledningen till att det finns allmänna brandspridningsklasser, dessa ska alltid vara definierade. Våra kablar har tydligt deklarerade brandspridningsklasser som är vägledande och enkla att förstå.

 

Rädda liv och spara pengar
Ofta är det rök och gaser från brinnande kablar som ställer till de stora problemen för såväl människor, maskiner som utrustning. Dessa problem kan enkelt reduceras om halogenfria kablar används. Den rök halogenfria kablar sprider vid brand är betydligt tunnare och korroderar inte metaller. Det gör det också enklare att utrymma rökfyllda lokaler snabbare, vilket kan rädda liv. Våra kablar för larm- och säkerhetssystem är naturligtvis halogenfria.

De mest kritiska kablarna ska dessutom vara brandsäkra. Det innebär att kabeln garanterat måste fungera även under brand. För att klara det används speciella isoleringsmaterial som omvandlas snarare än förstörs vid brand. Kabeln kan då behålla sin form, ledarna hållas separerade och kabeln fortsätta fungera. Förutom i själva brandlarmsystemen behövs brandsäkra kablar för exempelvis säkerhetsljus som guidar människor ut från byggnaden, i rökgasfläktar och hissar. I vårt sortiment hittar du brandsäkra kablar för både elförsörjning och kommunikation.

Kameraövervakning - trender och behov
Trots att säkerhetsbranschen har haft en stor tillväxt under senare år och att flera bolag växt sig starka så har lönsamheten tenderat att minska hos de flesta bolagen. Detta innebär att de måste se över sin verksamhet och investera i teknik som gör att de kan rationalisera sin verksamhet. Ett exempel på detta är att bevakningsföretagen i allt större utsträckning ersätter manuell bevakning med avancerad kameraövervakning. Detta innebär att man går ifrån de analoga systemen och istället ersätter dem med IP-baserade nätverkskameror. Detta medför att koaxialkabel och strömmatningskabel ersätts med en nätverkskabel (LAN-kabel).

I ett IP-baserat system kan kamerasystemet integreras med diverse andra larmsystem, vilket gör att det även går att kommunicera med systemet från din smartphone.
För de som har analoga övervakningssystem erbjuder vi en unik kombikabel innehållande såväl koax som strömmatningsledare.

 

Passersystem
Ett passersystem är i princip en förlängning av ett låssystem. Systemets uppgift är primärt att identifiera en kod, godkänna eller underkänna den samt styra den utrustning som reglerar passagen, vilket oftast är ett elektriskt slutbläck eller motorlås.

Ett passersystem består generellt av tre delar, passerläsare (kortläsare), dörrcentral och programmerings/registreringsenhet. Kommunikation och strömförsörjning mellan och av de olika enheterna görs med hjälp av signalkabel av olika slag. Systemen kan även integreras i ett nätverk (LAN).

Vid val av kabel bör man tänka på att de olika funktionerna ställer olika krav på kabel. Strömförsörjningskabeln skall exempelvis ha relativt grov ledararea för att minimera ett spänningsfall medan kabeln för kommunikation skall ha partvinnade ledare för minimering av en störningsrisk. Genom att välja sk ”kombikabel” får du två funktioner i en och samma kabel eftersom denna typ av kabel innehåller både anpassade ledare för strömförsörjning och ett eller två tvinnade par för kommunikation (RS 485).

Smartare med kombikablar

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng