Reportage

Södertälje sjukhus - en framgångssaga

Brandlarm
  • PLATS
    Södertälje

Nexans är med och larmar på Södertälje sjukhus

Räddningstjänsten underkände brandskyddet på Södertälje sjukhus. Nu har Categori Data i Sundbyberg installerat ett helskydd där en stor del av kablarna kommer från Nexans. Totalt har det dragits tolvtusen meter kabel för att alla rum i sjukhuset ska kunna omfattas av larmet.

Räddningstjänsten kunde inte acceptera att det bara var utrymningsvägarna som var larmade på sjukhuset, utan ställde krav på larm i varje rum, även salar, toaletter och förråd.

Det innebar att huvudparten av systemets vitala delar fick bytas. Gamla joniserande detektorer ersattes av optiska, stora delar av kablaget byttes och antalet larmdon med rött och vitt blixtljus samt sirener ökades. Dessutom expanderades larmcentralen med fler utgångskort för att den skulle klara att hantera alla nya larmdon.

I mantlar och rör hänger brandlarmssystemets röda kablar, sammanfogade i ett centralnät med en tioledare, som sedan förgrenar sig till två-ledare ut till detektorer och larmdon. En stor del av kablarna är Nexans brandsäkra Alsecure som står emot brand i minst 90 minuter. Samtliga larmkablar är halogenfria och flamskyddade vilket innebär att de inte sprider giftig rök eller tar branden genom väggarna.

Tolvtusen meter ny kabel
Det nya brandlarmssystemet har krävt tolvtusen meter ny kabel, trots att modern teknik har gjort det möjligt att knyta fler larmdon till varje kabelslinga och därmed minskat behovet av kabel.

Larmsystemets kablar ligger för sig själva, oftast fastbundna under de kabelstegar som bär sjukhusets kraftförsörjning och andra telekablar. Alternativt ligger de i en egen kanalisationsränna. Detta för att förhindra att kablarna till brandlarmet skadas, om man exempelvis drar nya elledningar eller gör något annat med kablarna som ligger på stegarna.

Krav på erfarenhet
Att bygga ett brandlarmssystem på ett sjukhus är tekniskt inte svårare än att bygga det i en annan fastighet. Däremot ställer det krav på erfarenheten hos dem som utför jobbet. De måste veta vad en teknisk beskrivning innebär och ha förståelse för de administrativa föreskrifter som talar om vad man får och inte får göra. Installatörerna måste också förstå fastighetsförvaltarens regler, förstå vad som är beställt och snabbt informera om det finns något som inte stämmer överens med ritningarna. Det är väldigt viktigt att vara noggrann med detaljplanen. Allt bör gås igenom på plats i förväg för att vara säker på hur arbetet ska genomföras i praktiken.

Kablar är bättre för brandlarm

Trådlösa system kräver sändare och mottagare som går genom väggar, och har man två betongväggar fungerar det inte. Minsta ombyggnad, exempelvis att man bygger eller river en mellanvägg, innebär att man måste göra nya inmatningar av systemet. Dessutom kan trådlös information störas ut.

Relaterade marknader
Installation Upptäck

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng