Hållbarhet

Vi har arbetat med hållbarhet i decennier. Frågan är om vi någonsin kommer att bli klara, men varje dag försöker vi ta oss ett steg vidare mot ett mer hållbart samhälle. 

Här har vi samlat några exempel på vad vi bidrar med för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad på riktigt. Allt från mindre, lokala projekt till mer omfattande, globala satsningar som stämmer överens med hela koncernens hållbarhetsstrategi. 

Nexans har undertecknat FN:s Global Compact. Därmed har vi åtagit att leva efter de grundprinciper som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöskydd och antikorruption.

Vi har också beslutat oss för att bidra till minskandet av växthusgaser genom att vara koldioxidneutrala år 2030. Detta sker genom att vår produktionsenhet i Grimsås har åtagit sig att vara koldioxidneutral till år 2030. (Scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet - Green House Gas Protocol). 

Vi sammanfattar vårt hållbarhetsarbete i våra 3 P:
PEOPLE, PLANET, PROFIT. 

People

Vår främsta tillgång är våra medarbetare. Det är människorna inom Nexans som skapar kundrelationerna, driver affärerna och utvecklingen och som genom sitt sätt att vara och agera visar vilka vi är.

Vi arbetar därför aktivt för att göra medarbetarnas vardag både säker och utvecklande och samtidigt bidra till ett bättre samhälle både i vår direkta närhet såväl som globalt. 

Planet

Som företag både vill vi och måste vi ta ansvar för vår gemensamma värld och miljö. Vi arbetar dels utifrån de miljökrav som ställs genom lagar och förordningar där vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001, dels utifrån Nexans egen miljöstandard och certifiering och dels utifrån vår egen övertygelse om att lämna så litet miljöavtryck som möjligt och arbeta för en optimerad energianvändning.

Profit

Det är framförallt genom våra produkter som vi kan göra skillnad för många fler än oss själva. Vi vill vara med och utveckla kabelprodukter som tar så lite av naturens resurser i anspråk, samtidigt som de blir till långvarig nytta för våra kunder i deras vardag. Men det handlar också om sättet vi gör det på, hur vi agerar i affärer, vilka samarbetspartners vi väljer att jobba tillsammans med och de värderingar vi vill efterleva.

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng