Hållbara produkter

Livslängd, kvalitet och ursprung

Det finns många aspekter på vad som är en hållbar produkt. Hur den tillverkas. Vilka material den består av. Om råmaterialen måste tas direkt från naturen eller om man kan återanvända redan befintligt material. Användningen av den färdiga produkten: Kräver den mycket energi, är den energibesparande eller kan den rent av generera energi? Hur lång är livslängden? Och vad händer med produkten när den en gång är uttjänt?

 

 • Halogenfria kablar – för hälsans och säkerhetens skull
  Nexans har sedan lång tid tillbaka valt att satsa på halogenfria kablar. De är säkrare än PVC-kablar, framför allt vid brand eftersom halogenfria kablar minskar den svarta rökutvecklingen vilket gör att det går fortare att utrymma en lokal. Med bättre sikt och mindre skadlig rök ökar chanserna att snabbare hitta utgången. Det går också att spara pengar genom att välja halogenfritt. Vid brand undviks de skadliga syror som PVC avger och som går hårt åt maskiner, datorer, elektronik och inventarier. På så vis kan även längre produktionsupphåll undvikas med stora ekonomiska bortfall som följd.

   
 • EASY™-kablar – för en bättre och enklare vardag för användarna
  Våra Easy™-kablar är halogenfria, talkfria och lätta att skala. Detta bidrar till en säkrare och bättre arbetsmiljö för användaren av våra produkter - bland annat i form av minskat antal arbetsskador.

   
 • Noggranna materialval och konstruktioner 
  Vi arbetar ständigt med produktutveckling och förbättringsarbete av våra produkter. Högre kvalitet skapar bättre förutsättning för en längre livslängd vid användande.

  De material vi använder uppfyller de kravs som ställs i regelverk som RoHS (Restriction of Hazardous Substances) och REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Vi värnar om material som är ofarliga att använda och som går att återvinna i största möjliga mån. Dessutom ser vi till att optimera mängden material som används i kabeln utan att det ger negativ effekt på de krav som finns ur säkerhets-, mekanisk och elektrisk funktion.
   
 • Miljöbedömning av produkter
  Vi har miljödeklaration för samtliga produkter. På så vis kan våra kunder försäkra sig om att de ingående materialen följer miljökraven. 

  På den svenska marknaden finns många externa organisationer som bedömer byggmaterial och produkter, bland annat Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanen för miljöbedömning av byggvaror (EcoLabel). Flera av produkterna som är producerade i Grimsås finns listade bland dessa.      

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng