Hållbara relationer

Förhållningsregler för allas bästa

Goda affärsrelationer bygger på respekt för varandras branscher, utmaningar och förutsättningar. Magkänslan är många gånger ett viktigt instrument i processen att bygga relationer, men utan ramverk och uppförandekoder som vi gemensamt kommer överens om, skulle vi inte kunna bygga så hållbara och långvariga affärsrelationer som vi önskar.  

 

 • Etik- och uppförandekod
  Nexans etik- och uppförandekod är till för att hjälpa personer som arbetar för koncernens räkning att agera på ett oklanderligt sätt i det dagliga arbetet. Koden ingår i koncernens Corporate Social Responsibility-program som fastställdes av Nexans styrelse den 25 november 2008. Alla anställda måste skriva under denna varje år. 
   
 • Hållbara inköp
  Nexanskoncernen utvärderar utvalda leverantörer med hjälp av Ecovadis som analyserar och utvärderar våra leverantörers hållbarhetsarbete. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan. 
   
 • Transporter 
  Vi ser en allt större efterfrågan på hållbara och mer miljövänliga transporter, så som fossilfria transporter. Det är något som vi kommer att behöva jobba mer aktivt med lokalt och en utmaning då våra transporter idag upphandlas centralt. 
   
 • Konfliktmineraler
  Konfliktmineraler syftar på fyra grundämnen ‒ tenn, tantal, volfram och guld. De kallas för konfliktmineraler på grund av att intäkter från handel med dessa mineraler används till att finansiera väpnade konflikter i Demokratiska republiken Kongo (DRC) och kringliggande länder. Ofta är det även barnarbetare som används för att utvinna mineralerna.  
  Detta är något vi på Nexans starkt tar avstånd från och det är viktigt för oss att säkerställa att vi har kontroll på leverantörskedjan. 

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng