Miljöstyrning

Certifieringar som leder oss rätt

Nexans Sverige är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket visar att vårt företag lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Dessa miljökrav finns samlade och kommunicerade i vårt miljöledningssystem. Inom Nexanskoncernen har vi också en intern miljöstandard och certifiering, EHP, Highly Protected Environment.

  • REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
    I REACH’s kandidatförteckning finns över 200 särskilt farliga ämnen listade.  Nexans har en process för att kontrollera våra produkter mot nya ämnen som kommer upp på REACH’s kandidatlista och följer alla krav i REACH-förordningen. Ända sedan 1980-talet har vi regelbundet arbetat med att substituera farliga ämnen i våra produkter och målet är att fasa ut farliga ämnen innan de lyfts upp på REACH’s kandidatlista.
     
  • RoHS - Restriction of Hazardous Substances
    All kabel som saluförs av Nexans Sverige uppfyller kraven i RoHS-direktivet. I RoHS formuleras begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. 

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng