Cirkulär ekonomi

För ett naturligt kretslopp

Samhället i stort håller på att långsiktigt ställa om från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. I den bästa av världar innebär detta att alla produkter tillverkas så att de går att plocka isär och att materialen antingen ska kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen. 

 • Återvinning
  Allt avfall från vår egen produktion tas noggrant om hand i vår egen återvinningsstation som gör det möjligt att finare särskilja allt material genom ett flertal fraktioner. Vi strävar efter att kunna materialåtervinna så stor del av vårt avfall som möjligt. Det avfall vi inte kan materialåtervinna går istället till energiåtervinning. Från produktionsavfallet kan 100% av ledare med ren koppar eller ren aluminium materialåtervinnas medan plastmanteln - som vanligtvis är en halogenfri plast - energiåtervinns. 
   
 • Återanvända trätrummor från certifierad skog
  I Sverige finns sedan många år tillbaka ett gemensamt system, initierat av kabeltillverkarna själva, för återköp och omhändertagande av returtrummor. På Nexans Sverige har vi vår egen trumlagning där personalen tar hand om slitna eller trasiga trummor och ser till att de går att använda igen. 
   
 • PEP Ecopassport® - miljödeklaration av produkter
  PEP Ecopassport® fungerar som ett miljö-ID-kort för produkten, baserat på ett standardiserat, tillförlitligt och erkänt program. ”Miljöpasset” redovisar resultatet av en utvärdering av produktens miljöpåverkan, beräknad genom en livscykelanalys (LCA). PEP är en motsvarighet till EPD, Environmental Product Declaration. Denna metod mäter produktens påverkan på luft, vatten, mark och naturresurser under hela produktlivscykeln, allt i från råvaruutvinning till skrotning. 

Kontakta oss

Ämnen som du vill ha mer information om:

Obligatoriska fält*

Vänligen kontrollera adressen igen.

En e-postadress kan endast innehålla ett @

Skydd av personlig data

Du har rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas och används i marknadsföring eller för kommersiella ändamål.

Tack!

Tack för att du kontaktar oss. Vi kommer att höra av oss till dig inom kort.

Fel

Ett fel uppstod. Vänligen försök igen.

Stäng